Tre nominerte til Kunstkritikerprisen

Våren 2019 utdeles kunstkritikernes egen pris for ellevte gang. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert utstillinger på Kunsthall Trondheim, Unge Kunstneres Samfund og Munchmuseet til prisen.

Kritikerlaget 05. mars 2019 PriserKunstNyheter
Liv bugge  we would not call ourselves trilobite (2017). © liv bugge, hans arne nakrem, naturhistorisk museum, oslo og museum for universitets  og vitenskapshistorie, oslo
Liv Bugge, We Would Not Call Ourselves Trilobite (2017). © Liv Bugge, Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, Oslo og Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Oslo. Del av Strømmer av følelser, kropper av malm

Våren 2019 utdeles kunstkritikernes egen pris for ellevte gang. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert følgende tre utstillinger til Kunstkritikerprisen 2018:

Strømmer av følelser, kropper av malm, Kunsthall Trondheim
NORA TURATO: POOL 2, Unge Kunstneres Samfund
Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst, Munchmuseet

Kunstkritikerprisen, utformet av billedkunstner Arne Nøst, tildeles det kunstprosjektet som oppfattes som det mest betydningsfulle i året som gikk. Vinneren utpekes etter uravstemning blant kunstseksjonens medlemmer.

Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.

BEGRUNNELSER FOR NOMINASJONENE:

Strømmer av følelser, kropper av malm
13.9.–21.12.2018
Kunsthall Trondheim
Kuratert av Lisa Rosendahl

Strømmer av følelser, kropper av malm ved Kunsthall Trondheim beveget seg inn i en brennende aktuell debatt ved å ta opp spørsmål rundt klima, miljø og utbytting av naturen. Ved å fokusere på menneskers livsbetingelser og følelser for naturen, hevet utstillingen disse spørsmålene opp fra et abstrakt til et konkret nivå, egnet til å fremme handling og personlig engasjement. Utstillingen reflekterte over begrepet «utvinning», blant annet ved å skissere kobberets velstandsbringende historiske rolle i Trondheim og kritisk tematisere vår tids forurensende gruvedrift og bruk av fossilt brennstoff. Arbeidene til både norske og internasjonale kunstnere tegnet et komplekst bilde av samtidens digitale former for kommunikasjon, dens oppbygging av kunnskap og formidling av følelser.

Den relativt nye institusjonen Kunsthall Trondheim har de to siste årene, under Helena Holmbergs ledelse, hatt et spesielt fokus på bærekraft og økologi, foruten områder som ikke-vestlig kunst og kjønnsperspektiver. Strømmer av følelser, kropper av malm stiller sentrale og kritiske spørsmål rundt materialer og ressurser under tiltagende press, og understreker kunstens potensial for politisk meningsproduksjon.

Kunstnere: Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland og Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter.

NORA TURATO: POOL 2
14.9–14.10.2018
Unge Kunstneres Samfund, Oslo
Kuratert av Rhea Dall

I en halvtime, fem dager i uka, en hel måned igjennom viste Unge Kunstneres Samfund i Oslo performanceutstillingen POOL 2 med den kroatiske, Amsterdambaserte kunstneren Nora Turato (1991). Galleriet, som fungerte som en teaterscene, holdt åpent kun under forestillingen, hvor det også var mulig å kjøpe et selvstendig bokverk. Med en overbevisende tilstedeværelse sang, stammet, brumlet og skrek Turato ut fragmenter av denne bokens innhold, en strøm av syrlige ordspill og kyniske påstander knyttet til kropp, økonomi og sårbarhet. Performancen fremsto dermed som en iscenesettelse av språket slik det sirkulerer på internett, der avisenes overskrifter sloss om oppmerksomhet med trivielle statusoppdateringer, hvor sladder likestilles med faktiske kriser. Ved å personifisere dette universet av tekster sår Turato tvil om nettets stemmer stammer fra mennesker, troll eller maskiner.

Utstillingsformatet var i norsk sammenheng originalt. Publikum fikk anledning til å se verket ved flere og ulike anledninger, og kunstneren fikk mulighet til å arbeide med uttrykket over en lengre periode. Slik representerte utstillingen en sjenerøs og eksperimentell tilnærming til performancekunst, som her ble løftet frem som en selvstendig sjanger.

Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst
2016–2019
Munchmuseet, Oslo
Kuratert av Natalie Hope O’Donnell

I den pågående serien Munchmuseet i bevegelse – samtidskunst har kurator Natalie Hope O’Donnell tatt i bruk ulike lokaler og byrom i Munchmuseets nabolag for å presentere en rekke arrangementer og performancer av yngre, hovedsakelig norske, kunstnere. Serien, som har pågått siden 2016, foregriper sammenslåingen av Stenersenmuseet og Munchmuseet, og opprettholder institusjonenes aktivitet i påvente av flyttingen til nytt bygg i Bjørvika.

Det foregående året inkluderte tre prosjekter. Gjennom våren introduserte Trollkrem Import flere skeive performancekunst-ikoner for et norsk publikum og inviterte til performancekvelder på et knippe av Grønlands brune barer og uteområder. Sara Eliassen problematiserte billedspråket som brukes i offentlige rom med sitt prosjekt The Feedback Loop, blant annet gjennom inngrep på Oslo Sentralstasjons reklameskjermer. Med prosjektet Liquid Properties samarbeidet Marjolijn Dijkman og Toril Johannessen med Universitetet i Oslo, for å lage filmen Reclaiming Vision hvor Akerselvas økosystem, mikroorganismer og menneskelig påvirkning, som ble vist i Barcode, der elva munner ut.

Utstillingsserien har bidratt til å etablere samarbeid på tvers av kunstnerskap, institusjoner og visningssteder, den har aktivert en stor del av byen og eksponert et potensielt stort publikum for et mangfold av kunstneriske uttrykk.

Arbeidsutvalget, seksjon for kunst i Norsk kritikerlag
Andreas Breivik, Line Ulekleiv, Christer Dynna (leder), Charlotte Bik Bandlien

Bilder

Visning av reclaiming vision ved barcode. foto oivind fykse:got vision
Visning av Reclaiming Vision ved Barcode. Foto: Øivind Fykse/Got Vision
9 uks noraturato pool2 30.09.2018 photo jankhur
Nora Turato: Pool 2, 30.09.2018, UKS. Foto: Jan Khur