Nominerte til Kunstkritikerprisen 2022

Utstillingene som er nominert til Kunstkritikerprisen for året 2022 er offentliggjort.

13. april 2023
Kunstpr2022
Illustrasjon. F.v: Iver Jåks, «Materialfølelse og virkekraft», Hannah Ryggen-triennalen 2022: «Unweaving the Binary Code», Munchmuseet «I villskapens øye».

Våren 2023 utdeles kunstkritikernes egen pris for femtende gang, og Norsk kritikerlag offentliggjør med dette de tre nominerte utstillingene til Kunstkritikerprisen for året 2022. Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har nominert følgende tre utstillinger til Kunstkritikerprisen 2022:

  • Iver Jåks: Materialfølelse og virkekraft, Tegnerforbundet
  • Hannah Ryggen Triennale 2022: Unweaving the Binary Code, Kunsthall Trondheim
  • I villskapens øye: Munchmuseet

Det er medlemmene i Seksjon for kunst som kårer prisvinneren gjennom uravstemning. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst. Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.

BEGRUNNELSER FOR NOMINASJONENE

Iver Jåks: Materialfølelse og virkekraft
Tegnerforbundet, Oslo
Kuratert av Hanne Hammer Stien og Kristoffer Dolmen
28. oktober 2022–22. desember 2022

Den retrospektive utstillingen Materialfølelse og virkekraft var av et kaliber ellers forbeholdt langt større institusjoner, med bakgrunn i et stort arkivarbeid fra flere ulike samlinger. De mange arbeidsskissene av knivslirer, kopper og annen duodji, monumentale utendørsskulpturer og utsmykninger, understreket hvordan tegningen var grunnleggende både i Jåks kunstneriske produksjon, men også som et verktøy for å bli kjent med egen kulturhistorie, formtradisjoner og omgivelser; som en måte å sanse verden på. Selv om utstillingen fant sted på et mediespesifikt visningssted bar presentasjonen med seg Iver Jåks overskridende ånd, der ulike deler av det rikholdige kunstnerskapet ble samlet, og skisser og tegninger ble plassert side om side med nennsom duodji, og både storslagne og mer hemmelighetsfulle tre- og steinskulpturer. Selv med et relativt lite lokale til rådighet lyktes utstillingen i å romme store deler av Jåks mangfoldige virke.

Ved å inkludere kunstnerne Laila Labba, niilas helander og Kurt Hermansen satte utstillingen Jåks kunstnerskap i kontakt med andre generasjoner av samiske kunstnere. I tillegg fulgte et tilhørende fagseminar i Oslo om Iver Jåks praksiser og virke, som ytterligere la grunnlaget for videre gjenopptakelse av kunstnerens pionérarbeid.

Medvirkende kunstnere: Iver Jåks, Laila Labba, niilas helander og Kurt Hermansen.

Hannah Ryggen Triennale 2022: Unweaving the Binary Code
Kunsthall Trondheim
Kuratert av Stefanie Hessler og Katrine Elise Agpalza Pedersen
25. mars 2022–7. august 2022

Med Unweaving the Binary Code benyttet Kunsthall Trondheim seg av den omfattende Hannah Ryggen Triennale 2022, som var fordelt utover mange av Trondheims kunstinstitusjoner, til å ta for seg vevets opphav i matematisk koding og programmering.

Med utgangspunkt i Hannah Ryggens Dikt av T. S. Eliot (1952) satte utstillingen Ryggen i dialog med elleve samtidskunstnere som på ulike måter krysset vevet med nye teknologier, eller som forsøkte å bryte ned binære forestillinger om eksempelvis kjønn, og forholdet mellom kunst og håndverk. Her fantes blant annet digitale vev, vevde QR-koder, interaktive tekstiler som reagerer på publikums bevegelser og en vevd fortelling om en spansk nonne som tok på seg mannlige identiteter i en tid der det ikke eksisterte noen forståelse for transkjønnethet.

Utstillingen pustet en frisk energi inn i det etter hvert kjente, men likeframt uutforskede og underkommuniserte potensialet i vevets teknologiske historie. Her ble matematisk koding presentert som en feministisk praksis, og utstillingen overbeviste i å bryte vevet ut av de stereotypiske oppfatningene som ofte hefter ved det. Unweaving the Binary Code var en av de siste utstillingene den nylig avgåtte direktøren Stefanie Hessler gjennomførte på Kunsthall Trondheim, og bar med seg det engasjerende fokuset på feminisme, økologi og teknologi som har kjennetegnet institusjonen siden hun inntok stillingen i 2019.

Medvirkende kunstnere:
Mercedes Azpilicueta, Charlotte Johannesson, Ann Lislegaard, Tabitha Nikolai, Allison Parrish, Thania Petersen, Pearla Pigao, Hannah Ryggen, Marilou Schultz, Danielle Brathwaite-Shirley, Himali Singh Soin, Vaimaila Urale.

I villskapens øye
Munchmuseet
Kuratert av Lars Toft Eriksen og Emil Leth Meilvang
12. februar 2022–8. mai 2022

I villskapens øye på Munchmuseet var en sjelden utstilling i norsk målestokk. De fleste forskningsbaserte utstillinger ved norske kunstmuseer presenterer enten ny innsikt om en kunstners samlede verk, eller nye tillegg til allerede etablert forskning. Ved å ta utgangspunkt i en tegning av Munch og hans opplevelse av synsforstyrrelse, brettet utstillingen ut et nytt og solid kunsthistorisk grundig forankret argument om koblingen mellom symbolisme og surrealisme gjennom et imponerende antall innlånte mesterverk. Kurator Lars Toft Eriksen og assisterende kurator Emil Leth Meilvang demonstrerte sin faglige ekspertise uten at utstillingen ble utilgjengelig for et bredt publikum, eksemplifisert også med veggtekster med et faglig høyt nivå man sjelden opplever på norske museer.

Etter åpningen av mange nye spektakulære nybygg, må norske museer vise at innholdet lever opp til de kostbare fasadene. Norske museer kan ikke bare belage seg på innlån av blockbustere for å trekke publikum, men må også produsere utstillinger av ypperste klasse med utgangspunkt i egne samlinger. En større og større andel av utstillingsbudsjettene har i de siste årene gått fra forskning og faglig utvikling til formidling og kommunikasjon. I villskapens øye viser hva som er mulig når forskningen prioriteres.

Med kunstnere som: Salvador Dalí, Vincent van Gogh, Louise Bourgeois, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Max Ernst, Paul Gauguin, Dora Maar, René Magritte, Lee Miller, Joan Miró, Odilon Redon og Auguste Rodin.

Arbeidsutvalget, seksjon for kunst i Norsk kritikerlag
Eirik Zeiner-Henriksen (leder), Astrid Fadnes, Ingrid Halland og Vilde Horvei