Kritikerlaget

Kalender

Tysk-norsk kritikertrio i Frankfurt

Kritikerlaget hadde eget arrangement på den norske paviljongen i Frankfurt.

Kritikerlaget 29. oktober 2019 Referater
Frankfurt

Under bokmessen i Frankfurt som gikk av stabelen nylig, hadde Kritikerlaget eget debattarrangement i den norske pavilijongen.

I panelet satt Miriam Zeh (litteraturkritiker i Deutschland Radio) og Frode Helmich Pedersen (Morgenbladet). Ordstyrer var Henrik Keyser Pedersen (Klassekampen).

Tanken bak arrangementet var å få i stand en diskusjon mellom norske og tyske litteraturkritikere på bokmessen i Frankfurt. Vi hadde 25 minutter til rådighet. Etter en innledende runde med synspunkter på litteraturkritikkens aktuelle tilstand i de to land, der ordstyreren benyttet anledningen til å fortelle om de unike norske kritikerstipender, gikk vi over til å diskutere to norske romaner som har blitt oversatt til tysk i 2019, Merethe Lindstrøm: Dager i stillhetens historie (Tage in der Geschichte der Stille) og Dag Solstad: T. Singer.
Det var rundt 50 personer til stede. Samtalen foregikk på tysk.