Kritikerlaget

Kalender

Unge kritikere etterlyses

Unge forfattere savner kritikere på sin egen alder.

Kritikerlaget 07. januar 2016 LitteraturNyheter

I Aftenposten kan man nå lese om unge forfattere som uttrykker bekymring for eldre kritikere, og for at deres bøker dermed ikke blir lest på egne premisser.

– Jeg har lest anmeldelser skrevet av eldre litteraturkritikere hvor vår generasjons subtile ironi og språkbruk ikke er blitt helt forstått, sier forfatter Amalie Kasin Lerstang (27) til Aftenposten.

De unge forfatternes språkbruk har blant annet blitt møtt med spørsmålstegn, og ett eksempel er en anmeldelse av boken Alle utlendinger har lukka gardiner, skrevet av Maria Navarro Skaranger (21). Da den ble anmeldt i Klassekampen, oppga den eldre kritikeren at han ikke forsto «kebab-norsken». Han syntes språkbruken var «fremmed og unik», selv om den er godt kjent og brukt blant ungdom, særlig i hovedstaden, skriver Aftenposten.

At dagens litteraturkritikere i stor grad sogner til den eldre garde, er en realitet. Etter en opptelling, skriver Aftenposten at av de 32 litteraturkritikerne i VG, Dagbladet, Aftenposten, Morgenbladet og Klassekampen som Aftenposten fikk sjekket alder på, var kun syv 35 år eller yngre.

– Jeg opplever at mange kritikere ser etter flere av de samme virkemidlene og setter pris på mye av det samme. Det har kanskje noe med at de fleste litteraturkritikere har studert ved de samme stedene? Jeg etterlyser flere anmeldere som leser med hjertet og ikke hodet, sier forfatter Gine Cornelia Pedersen (29) til Aftenposten. Hun mener det er for få unge kritikere og for liten variasjon blant anmeldere.

Eirik Vassenden, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener derimot at eldre kritikere er mer rustet til å anmelde enn unge kritikere.

– Alle kan felle en dom, men det er ikke sikkert 20-åringer kan felle en like god dom som eldre og mer beleste kritikere med større kunnskapsgrunnlag og flere erfaringer, sier Vassenden til Aftenposten.

Les hele saken her.