Utdeling av Norli debutantpris

Onsdag 8. februar kl. 10.00 blir Norli debutantpris delt ut for første gang.

7. februar 2012

Norli debutantpris ble opprettet høsten 2010 og er en skjønnlitterær årlig debutantpris for voksne. Med denne prisen ønsker en å skape et større mangfold i norsk litteratur og å bidra til at nye stemmer når ut til leserne. Prisen er på 25.000 kroner.

Hver måned utpeker en jury oppnevnt av Norsk kritikerlag «Månedens debutant» som får ekstra oppmerksomhet i Norlis butikker og som samtidig blir nominert til Norli debutantpris. Vinneren kåres gjennom en avstemning blant ansatte i Norli. Onsdag 8. februar er første gangen prisen deles ut. Det skjer hos Norli i Universitetsgt. 20-24 i Oslo.

Forfatterne listet opp under ble kåret til “Månedens debutant” av Norsk kritikerlags jury i 2010/2011:

Karine Nyborg: Ikke rart det kommer kråker (september 2010)
Mala Naveen: Desiland (oktober 2010)
Ragnhild Kolden: I krig og kjærleik (november 2010)
Jo Sannem: De vanlige (desember 2010)
Jørn H. Sværen: Dronning av England (februar 2011)
Jørgen Brekke: Nådens omkrets (mars 2011)
Lina Undrum Mariussen: Finne deg der inne og hente deg (april 2011)
Kurt Hanssen: Forglemmegei (mai 2011)
Olav Rokseth: Et spørsmål om beskyttelse (september 2011)
Sondre Midthun – Kom aldri nærmere (oktober 2011)
Caroline Kaspara Palonen: Xeroxdager (november 2011)
Svein Tarald Framnes: Juletre til Afrika (desember 2011)