Kritikerlaget

Utlysning: Assisterende redaktør – Kunstkritikk

Norsk kritikerlag søker assisterende redaktør i 50% midlertidig engasjement til nettidsskriftet Kunstkritikk. Engasjementet varer i første omgang fra 1.4. til 31.12. 2011. Søknadsfrist er 21. februar 2011.

Kritikerlaget 10. februar 2011 KunstUtlysninger

Norsk kritikerlag søker assisterende redaktør i 50% midlertidig engasjement til nettidsskriftet Kunstkritikk. Engasjementet varer i første omgang fra 1.4. til 31.12. 2011.

Kunstkritikk utgis av Norsk kritikerlag og er Norges ledende nettsted for samtidskunst. Nettidsskriftet ble i 2010 relansert med ny design, utvidet nordisk profil og daglige oppdateringer. Kunstkritikk hadde i 2010 260.000 besøk, en økning på 22% fra året før.

Kunstkritikk har en ansvarlig redaktør i fast deltidsstilling og en redaksjon bestående av norske og nordiske frilansskribenter. Tidsskriftet er inne i en utviklingsfase og prøver ut ulike modeller for det redaksjonelle arbeidet. I denne forbindelse søker vi nå etter en assisterende redaktør i 50% engasjement i ni måneder. Forsøket vil bli evaluert og det kan eventuelt være mulig med en utvidelse og/eller forlengelse av engasjementet.

Assisterende redaktør vil være underlagt ansvarlig redaktør og vil ha ansvar for følgende oppgaver:

 • Daglig oppdatering av nettstedet etter en ukentlig turnusordning (fulltid annenhver uke, fri annenhver uke – turnusordningen er en prøveordning)
 • Bestilling av tekster i samråd med ansvarlig redaktør
 • Redigering, faktasjekk, språkvask og korrekturlesing
 • Innhenting av bildemateriale
 • Formattering av tekst og bilde i publiseringsløsningen WordPress
 • Redigering og oppfølging av leserinnlegg
 • Skriving av egne tekster, herunder nyheter og kommentarartikler
 • Diverse administrative oppgaver

Vi søker etter en person med flest mulig av følgende kvalifikasjoner:

 • Brennende interesse for kritikk, men også et øye for aktuelle hendelser
 • God oversikt over det norske og internasjonale samtidskunstfeltet
 • Gode språkkunnskaper (norsk, skandinavisk og engelsk)
 • Erfaring med vurdering og redigering av tekster om samtidskunst
 • Erfaring med digitale arbeidsverktøy, herunder tekstredigering, bildebehandling og nettpublisering
 • Noe administrative kunnskaper, gode samarbeidsevner
 • Erfaring som kunstkritiker er en fordel

Noe opplæring kan gis.

Engasjementet er plassert i lønnstrinn 40–44 (avhengig av kvalifikasjoner). Arbeidet foregår i hovedsak online, og det forutsettes at arbeidstakeren holder egen PC. Utgifter til bredbånd vil bli dekket. Spørsmål om engasjementet rettes til ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg på telefon 415 05 202 eller nestleder i styret i Norsk kritikerlag Øivind Storm Bjerke på telefon 908 88 086.

Søknad med CV sendes til Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo eller kritikerlaget@kritikerlaget.no senest den 21. februar 2011.