Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Utlysning av årets reisestipend

Frist for å sende søkndader på reisestipendene 2006 er 15. oktober.

Kritikerlaget 13. september 2006 Krit.sirkelenUtlysninger
0skies abobe.fi08

Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det herved 10 reisestipend à kr 15 000 til norske kritikere.
Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.
Søknaden skal inneholde CV og en prosjektbeskrivelse.
Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:
? reisebudsjett
? redegjørelse for reisens formål
? hva som skal studeres
? hvordan søkeren planlegger å gjennomføre studiene
? hvordan studienes resultat er tenkt publisert
Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter.
Søknadsfrist er 15. oktober.

Utlysningen og søknadsskjemaet i rtf- og pdf-format kan lastes ned her. Dersom nedlastning ikke fungerer, ring eller skriv til daglig leder Anne Merethe K. Prinos og få papirene tilsendt i posten: kritikerlaget@kritikerlaget.no / tlf. 22 47 24 30 / Boks 352 Sentrum 0101 Oslo