Kritikerlaget

Utlysning av krıngkastingsstipend

Last ned søknadsskjema til Norsk kritikerlags/Norsk Journalistlags Reise- og arbeidsstipend for kritikk i radio og fjernsyn. Søknadsfrist 1. november 2005

Kritikerlaget 22. september 2005 Krit.sirkelenØkonomiUtlysninger
Ddd

Norsk kritikerlag og Norsk Journalistlag utlyser i fellesskap tre stipend à 20.000 kroner for kritikk i radio og TV. Stipendene tildeles frilansere, dvs. ikke fast ansatt i kringkasting, som produserer mediekritikk og/eller kritikk innen områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur. Det kreves ikke medlemskap i lagene. (Last ned skjema i word nederst på siden.)

Stipend og skatt
Vi som tildeler stipendet er ansvarlig for at utbetalingen er skattemessig korrekt. Vi ber deg derfor om å lese redegjørelsen under ? og fylle ut alle rubrikkene i søknaden.
? Selvstendige næringsdrivende får normalt hele stipendbeløpet utbetalt. Reisestipend og arbeidsstipend behandles likt. Vi innberetter utbetalingen til skattemyndighetene, og mottakeren fører selv inntekter og utgifter i sitt regnskap. Du er normalt selvstendig næringsdrivende hvis du mottar honorarer for skribentvirksomhet, journalistikk mv som næringsinntekt. Du er også næringsdrivende hvis du mottar royaltyinntekter for bøker.
? For lønnstakere er det andre regler:

o Reisestipend er trekkfritt (det betyr at vi ikke trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift) dersom du leverer anslag over reiseutgiftene sammen med søknaden. Forutsetningen er at anslaget over reiseutgiftene er minst like stort som stipendbeløpet ? i dette tilfellet minst 20.000 kr. Vi innberetter dette til skattemyndighetene som trekkfritt stipend. Du må selv ta vare på kvitteringene for reise-, hotell- og andre oppholdsutgifter slik at du kan dokumentere overfor skattemyndighetene at du ikke skal betale skatt av stipendet. Men eventuelle overskudd skal tas med i selvangivelsen.

o Alle andre stipend er trekkpliktig, for eksempel arbeidsstipend. Da må vi betale arbeidsgiveravgift og trekke skatt. I de fleste kommuner er arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent. Dette innebærer at stipendbeløpet reduseres til 17.500 kroner. Du må betale skatt av dette beløpet, skattekort må derfor leveres oss før vi kan utbetale pengene. Vi innberetter dette til skattemyndighetene som trekkpliktig stipend.

Søknadsskjema for Norsk kritikerlags og Norsk Journalistlags
kringkastingsstipend

Navn:____________________________________________________________________Adresse:________________________________________________________________
Person /fødselsnr.:________________________________________________________Telefon:_______________
Skattekommune: ______________________________________
Bankkontonummer:_______________________________________________________Organisasjonstilknytning (sett kryss)

Norsk journalistlag Norsk kritikerlag Ingen
Skattemessig status (sett kryss)
Lønnstaker Selvstendig næringsdrivende

Hvilket stipend søker du (sett kryss)
Reisestipend Arbeidsstipend

Utdannelse og yrkeserfaring:

Aktivitet som kritiker i radio/fjernsyn (tidsrom og omfang):

Bruk av stipend/prosjektbeskrivelse:

Tidligere stipend (siste tre år):
? Det skal legges ved tre arbeidsprøver, kopier av manus.
? Lønnstakere som søker reisestipend, må vedlegge et anslag over til reise-, overnattings- og andre oppholdsutgifter.
? Alle vedlegg skal leveres i A4 format.

Søknaden sendes Norsk kritikerlag, Pb 352 Sentrum, 0101 Oslo