Kritikerlaget

Utlysning av reisestøtte

Scenekunstkritikere kan nå søke reisestøtte.

Kritikerlaget 08. mai 2018 TeaterUtlysninger

Aktive scenekunstkritikere kan nå søke reisestøtte til to runder med foredrag og workshop hhv. på festivalene Festspillene i Nord-Norge i juni og Ravnedans 2018 i juli.

For mer informasjon se http://danseogteatersentrum.no/pub/dts/news/?aid=1314&pvw=1

Merk at søknaden skal ikke sendes til Norsk kritikerlag, men til Danse- og teatersentrum ved geir@pahn.no
Det presiseres at støtten kun kan søkes av scenekunstkritikere.

Søknadsfrist: 01. juni 2018