Kritikerlaget

Utlysning av stipend til nordiske kunstkritikere

Svenska kulturfonden ( i Finland) utlyser et spesialstipend som kan søkes av kunstkritikere som er virksomme i de nordiske landene, uavhengig av språk. Betingelsen er at man skriver om finsk eller nordisk kunst. Søknadsfrist er 3. november 2011.

Kritikerlaget 17. oktober 2010 KunstUtlysninger

Svenska kulturfonden lediganslår Märta och Yngve Bäcks stipendiefond.

Finländska eller nordiska bildkonstkritiker kan få stöd för längre studievistelse utomlands eller för att skriva litterära arbeten avsedda för en vidare läsekrets.

Skriv en fritt formulerad ansökan med CV och skicka den senast 3.11.2010 till

Svenska kulturfonden, specialstipendier,
PB 439, 00101 Helsingfors
Finland

Förfrågningar:
Kulturombudsman Annika Pråhl
Tfn + 358(0)50 5666 474
annika.prahl@kulturfonden.fi