Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Utlysning: Den gode kritikken 2017

Fritt Ord utlyser kritikerstipender

Kritikerlaget 19. april 2017 UtlysningerNyheter
3fc6512ab6152472d9e24f80cbf11433  corridor black quill quill writing clipart 661 599

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Stipendordningen er samlet på seks millioner kroner over tre år (2015-2017).

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter.

Søknadsfristen er fredag 19. mai klokken 15.00. Bruk Fritt Ords ordinære søknadsskjema på www.frittord.no. Merk søknaden med «Kritikerstipend».

Les mer om utlysningen her.