Kritikerlaget

Utlysning: Kunst- og kulturstipend for 2024

Oslo kommune lyser ut kunst- og kulturstipend for 2024, med søknadsfrist 15. september 2023.

Kritikerlaget 09. august 2023 UtlysningerNyheter
Oslo kommune logo

Oslo kommune lyser ut kunst- og kulturstipend for 2024. Totalt skal det deles ut kr. 4,4 millioner, og det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier.

Søknadsfrist: 15. september 2023.

Informasjon om de ulike stipendordningene:

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.

Munch- og Vigelandstipend
Stipendet er rettet mot forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Jakob Rekdal Jones, spesialkonsulent i Kulturetaten, Oslo kommune.