Utlysning: NBI-stipendet 2011

NBI-stipendet skal stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante.

6. september 2010

Fra Kari Skjønsbergs minnefond utlyses

NBI-stipendet 2011

Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. På grunnlag av minnefondet etablerte Norsk barnebokinstitutt NBI-stipendet. Stipendet blir delt ut hvert annet år. Det ble første gang utdelt i 2005.

NBI-stipendet 2011 er på kr 50 000.

Stipendet skal stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante.

Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt forskning innenfor følgende områder:
• barne- og ungdomslitteratur som samtidskunst
• flerkulturell barne- og ungdomslitteratur
• barne- og ungdomslitteratur i lys av globalisering og kulturutveksling

Styret for Kari Skjønsbergs minnefond kan om det er grunn til det, vedta å dele stipendet på to prosjekt.

Mottaker av NBI-stipendet 2011 forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig artikkel, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2011.

Stipendet deles ikke ut som bidrag til studiefinansiering eller til fullføring av masteroppgaver.

Søknad med CV og prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist 1. desember 2010

For ytterligere informasjon kontakt direktør Kristin Ørjasæter på tlf. 23 27 63 62, mobil 416 82 158, eller på e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no