Utlysning: Norske lydlandskap

Norsk Komponistforening lyser ut støtte øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap.

28. oktober 2020
Norske lydlandskap

Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. Vi har derfor satt av 100 000,- kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap.

Et vitalt musikkliv er avhengig av et mangfoldig ordskifte, av at det fins grobunn for fordypning, refleksjon og diskusjon, og av at musikken og de ulike sammenhengene den inngår i stadig settes i nye perspektiver. Ordningen er åpen for alle å søke på – f.eks. musikkforskere, kritikere, musikere, komponister eller andre som har betraktninger om komposisjonsvirket fra andre ståsteder eller fagfelt.

Søknadsbeløp
Det kan søkes om støtte innen to nivåer:
– Tekstarbeid kr 11 500,–
– Større tekstarbeid kr 17 000,–

Krav til søknaden:
Søknaden skal inneholde:
– Prosjektbeskrivelse med redegjørelse for prosjektets tematikk, vinkling og motivasjon
– Søknadsbeløp ledsaget av kort informasjon om planlagte arbeidsmetoder og forventet arbeidsomfang
– Plan for publisering og/eller for annen formidling av tekstens innhold
– Informasjon om søkerens tidligere tekstproduksjon og/eller annen relevant erfaring for prosjektet, samt 3-5 relevante arbeidsprøver

SØKNADSFRIST: 1. november 2020

Søknadsskjema finner du her.

Vurdering av søknaden
Søknaden vurderes og avgjøres av et eksternt utvalg med tekst- og musikkfaglig kompetanse.