Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.





«Våre hus og hoteller brenner. Kritikk og offentlighetsutøvelse i en vanvittig tid»

Velkommen til kritikerseminar under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Kritikerlaget 20. april 2017 SeminarerLitteratur

Dato og sted: torsdag 1. juni Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 10.45–11.00 Registrering og kaffe

Kl. 11.00–11.45: Berettiget vrede. Foredrag av Åsa Linderborg

Kulturredaktør i svenske Aftonbladet, Åsa Linderborg, vil foredra om lidenskap og sinne i offentligheten. Hvordan skal man oppføre seg i et stadig mer polarisert og opphetet ordskifte. Gjelder det å holde hodet kaldt, eller har vi noe å vinne på å la det gå ei kule varmt?

Kl. 12.00–13.00: Lunsj

Kl.13.00–13.45: Å lese politisk. Foredrag av Tue Andersen Nexø

Universitetslektor og litteraturkritiker Tue Andersen Nexø foredrar om dansk samtidslitteratur og hvordan man kan politisere lesningen av litteratur. Hvilke litteraturkritiske muligheter byr det på, og hvilke utfordringer skaper det? Foredraget vil ta utgangspunkt Andersen Nexøs seneste bok Vidnesbyrd fra velfærdsstaten (2016).

14.00–15.00: Fortellinger å tenke med. Åsne Seierstad og Steve Sem-Sandberg i samtale med Bernhard Ellefsen.

Forfatterne Åsne Seierstad og Steve Sem-Sandberg vil samtale med kritiker Bernhard Ellefsen om fortellingen som erkjennelsesverktøy. Seierstad har blant annet tatt for seg Utøya-massakren og islamsk radikalisering, mens Sem-Sandberg har skrevet om nazistenes folkemord på jødene og overgrep mot fysisk og psykisk handikappede. Hvilken analytisk kraft ligger det i å forme et dokumentarisk eller historisk materiale som en fortelling?

18.00 Middag

Fredag 2. juni Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 11.00–11.45: Skandinavias brune flekker. Foredrag av Kasper Green Munk

Kasper Green Munk er postdoktor ved Aarhus Universitet, hvor han forsker på sammenhengen mellom fascismefascinasjoner og forestillinger om velferdsstaten. I dette foredraget vil han ta for seg hvordan ulike former for fascisme og autoritære strømninger behandles i den skandinaviske samtidslitteraturen.

Kl. 12.00–13.00: Kritikk som offentlighetsutøvelse. Ane Farsethås og Karin Haugen i samtale med kritiker Arne Borge.

Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet, og Karin Haugen, redaktør i Klassekampen Bokmagasinet, i samtale med en kritiker Arne Borge om redaktørrollen. Gjennom sine prioriteringer har redaktører stor innvirkning på hvilke bøker som får offentlig oppmerksomhet, og hva slags oppmerksomhet de får. Hva bør være litteraturkritikkens bidrag til den offentlige samtalen, og hvordan løser kritikken sitt oppdrag i dag?

Seminarkomité: Arne Borge og Olaf Haagensen

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Fritt Ord, Den norske Forfatterforening,
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Forfattersentrum.