Kritikerlaget

Kalender

Veiledende satser for 2016

Fra 01.01.2016 er det nye veiledende satser for kritikk og kommentarer.

Kritikerlaget 16. november 2015 Nyheter

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER for 2016
Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kortere kommentartekster: kr 4 350

2) Lengre kritikker og kommentartekster: kr 7 350

3) Essay: kr 9 500

4) Paneldebatt deltakelse: kr 2 300

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier: kr 3 800

6) Kåseri: kr 4 200

7) Foredrag (originalt): kr 7 800

8) Foredrag (gjenbruk): kr 4 100

Om satsene:
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identisk med Norsk forfattersentrums satser.