Vi inviterer til skribentseminar 17. mars i Oslo

Hvordan skriver vi god kritikk av kunst for barn og unge?
Hvilke spørsmål bør vi reflektere over?

Prosjektet Periskop jobber for å utvikle en faglig sterk og uavhengig kritikk og refleksjon rundt barn og unges møte med profesjonell kunst og kunst som er laget for barn og unge.

12. februar 2015

Skribentseminaret retter seg mot kritikere og skribenter som allerede skriver om kunst for barn og unge, eller som er nysgjerrige på dette feltet.

I seminarets første halvdel vil erfarne skribenter, teoretikere og formidlere komme med innspill til ulike måter å tilnærme seg en slik kritisk virksomhet på.

Foredragsholderne Ulla Rhedin, Magnus William-Olsson og Camilla Frøland Sramek har arbeidet med tverrfaglige aspekter ved kritikk, kritikken som kunst og kunnskapsform, og med å la ungdommers selv komme til uttrykk i spørsmål om kvalitet. Skribentene vil også få en innføring i hvordan Norsk kulturråd tenker om dette feltet.

I seminarets andre halvdel deler deltakerne seg inn i grupper i fagfeltene litteratur, visuell kunst og scenekunst/musikk. Hver gruppe diskuterer muligheter og utfordringer i konkrete tekster, samt overordnede problemstillinger og mål for deres fagfelt.

Workshopene ledes av Magnus Jacobsson (scenekunst), Sara Hammer (visuell kunst) og Gro Jørstad Nilsen (litteratur).

Seminaret er et samarbeid mellom Periskop og Norsk kritikerlag

Seminaret finner sted 17. mars kl 09.00-15.30 i Forfatternes hus i Rådhusgata 7 i Oslo. Det er gratis å delta, men vi har et begrenset antall plasser. Påmelding er derfor bindende. Tilreisende skribenter kan søke om reisestøtte inntil kr 1500 mot kvittering.

Påmelding her innen 6. mars:
Periskop og Norsk kritikerlag