Willy Brandt-prisen til Therese Bjørneboe

Norsk kritikerlag gratulerer teaterkritiker Therese Bjørneboe og polarforsker Jörn Thiede med tildelingen av Willy Brandt-prisen for 2011!

29. november 2011

Therese Bjørneboe fikk Willy Brandt-prisen for sitt engasjement for både å bygge og utvikle forbindelsene mellom norsk og tysk teater.

Bjørneboe gir ut teatertidsskriftet “Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift”. I begrunnelsen het det at hun gjennom sin rolle som teaterkritiker i Klassekampen og Aftenposten samt gjennom egne utgivelser, i stor grad har bidratt til at det tyske teater generelt, og Berlins teaterscener spesielt, har blitt godt kjent hos det norske publikum. Gjennom sine aktiviteter har hun bidratt med internasjonale, og ikke minst tyske teaterimpulser, og dermed økt oppmerksomheten for tysk teater i Norge.

Prisen ble overrakt 28. november i Berlin.

Les mer om prisen på Willy Brandt-stiftelsens nettside.