Kritikerlaget

07. oktober: Estetisk Seminar: «KRITIKK»

TEMA: «KRITIKK» ? Martin Seel (Frankfurt a. M.): «Aesthetic Criticism». Seel vil snakke om den estetiske kritikkens oppgave, dernest si noe om dens forskjellige aspekter, for til slutt å drøfte spørsmålet om objektivitet i kunstkritiske dommer.

Kritikerlaget 24. august 2005 Krit.sirkelenYtringer
Foto j rgen bauer

<LINK http://user.uni-frankfurt.de/~seel/startseite.htm _top> Martin Seel er professor i filosofi ved Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Han har skrevet flere bøker innen estetikk og etikk og er en av de ledende filosofer i sin generasjon. Av hans bøker kan nevnes: Die Kunst der Entzweiung. Vom Begriff des ästhetischen Rationalität (1985), Eine Ästhetik der Natur (1991) og Versuch über die Form des Glücks (1995). Hans siste estetikkbok, Ästhetik des Erscheinens, 2000, kom i år på engelsk (Aesthetics of Appearing, Stanford). Med en rekke eksempler fra forskjellige kunstarter belyser Seel sin hovedtanke om en særegen estetisk erfaring ? en bevissthet om nærvær ? som ingen andre erfaringstyper kan erstatte.

  • Fredag 7. oktober

  • NB: Klokken: 15.15-17.00

  • NB: Sted: Auditorium 2, Sophus Bugges Hus.