Artikler: Ytringer

Stortinget, oslo, norway

Norsk kritikerlags høringsuttalelse til Meld. St. 22 (2022–2023) «Kunstnarkår»

Torsdag 14. desember 2023 var det muntlig høring i Familie- og kulturkomiteen om stortingsmeldingen «Kunstnarkår». Styreleder i Kritikerlaget Preben Jordal uttrykte bekymring på vegne av kritikerstanden. Innspillet kan leses i sin helhet her.

15. desember 2023
Preben jordal foto–web

Halvert kritikk

Preben Jordal, styrelder i Kritikerlag, uttaler seg i Morgenbladet om dagens situasjon for kritikken.

12. desember 2023
Preben jordal foto–web

Høringsinnspill til budsjetthøring om Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024

Fredag 20. oktober 2023 deltok Preben Jordal, styreleder i Norsk Kritikerlag, på budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

24. oktober 2023
Pexels fabian reitmeier 707837

NRK-kritikere ønsker ikke terningkast

I juni ble det klart at NRK skal ha terningkast også på litteratur-, teater- og kunstanmeldelser. Siden mange av NRKs faste kritikere er medlemmer av Kritikerlaget og siden dette i stor grad er en sak som angår kritikkens utvikling, publiserer vi her et innlegg skrevet av NRKs kritikere om statskanalens innføring av terningkast i anmeldelser.

19. september 2023
Preben jordal foto–web

Sommerbrev

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal oppsummerer årets første halvår i et sommerbrev til medlemmene.

4. juli 2023
Storting spring 2016

Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

Norsk kritikerlag i samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Tekstallianse tar til orde for innspill til statsbudsjettet 2024 på fagområdet Tidsskrift og kritikk.

5. mai 2023
Preben jordal foto–web

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen

Styreleder for Norsk kritikerlag Preben Jordal var til stede under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen 25. oktober 2022. Les innlegget her.

25. oktober 2022
Skjermbilde 2022 08 30 kl. 23.30.13

Å pynte på anmeldernes dom

I en sak i Vårt Land nylig, uttaler Preben Jordal seg om uheldig sitatpraksis hos forlagene.

19. august 2022
Heidi bale amundsen

Julehilsen til medlemmene

Styreleder i Norsk kritikerlag Heidi Bale Amundsen ønsker god jul og godt nytt år.

27. desember 2021
Profilbilde hba

Magert budsjett – men kanskje håp for kritikken likevel

Styreleder i Norsk kritikerlag Heidi Bale Amundsen kommenterer det nylig fremlagte forslaget til statsbudsjettet for 2022.

27. oktober 2021
73ed792ae58fc6987e7cce69ef153c2b

Slapp sitatskikk

Kritiker Magnus Andersson peker på ukultur i bruk av sitater.

19. mars 2021
Tekstallianse ikkjeetterboka some 2101213

#ikkjeetterboka

Opprop mot seksuell trakassering i bokbransjen

28. januar 2021