Kritikerlaget

Slapp sitatskikk

Kritiker Magnus Andersson peker på ukultur i bruk av sitater.

Kritikerlaget 19. mars 2021 MusikkYtringerNyheter
73ed792ae58fc6987e7cce69ef153c2b

På sin egen nettside musikkritikk.no tar kritiker Magnus Andersson til orde for bedre feilaktige rutiner ved siteringer av kritikere.

«Jeg opplever imidlertid ofte at arrangører og andre melder at Klassekampen sier noe, men i Klassekampen er det jo hundrevis av folk som skriver. Hva om jeg som kritiker ville sluttet å nevne musikerne som spiller og bare henvist til plateselskapene, som om det var disse som sto for de musikalske prestasjonene?» spør Andersson, og peker på Åndsverkslovens rammer:

«En kritikk/anmeldelse har såkalt «verkshøyde», og et åndsverk med verkshøyde omfattes av Åndsverkloven. §2:a stipulerer at «tekster av alle slag, blant annet av skjønnlitterær og faglitterær art» omfattes av Åndsverkloven.»

Ikke minst peker Andersson på verdien av kritikerne i et flerstemt kulturliv:

«Respekt for kritikere kommer hele musikklivet til gode. […] Jeg snakker om at en respekt for kritikerens håndverk, som anerkjenner vår rolle, kan føre til mer kritikk. Dette betyr mer oppmerksomhet for musikerne og ikke minst at vi legger grunnlag for en samtale om musikk som gagner musikkelskere, arrangører, myndigheter, og for den delen for fremtidige musikkforskere.»

Anderssons tekst kan leses i sin helhet her.