Julehilsen til medlemmene

Styreleder i Norsk kritikerlag Heidi Bale Amundsen ønsker god jul og godt nytt år.

27. desember 2021
Heidi bale amundsen

Kjære medlemmer,

I likhet med året før, ble 2021 et år preget av pandemien. Jeg har likevel inntrykk av at kritikere flest har hatt en mer normal arbeidshverdag dette året enn i fjor. Da restriksjonene lettet før sommeren kunne vi endelig møtes fysisk igjen, og i månedene som fulgte arrangerte Kritikerlaget en rekke salonger, prisutdelinger, seminarer og kurs. I november rakk vi til og med å arrangere et etterlengtet medlemsmøte i kjelleren på Litteraturhuset før myndighetene på nytt strammet inn den sosiale omgangen vår. Forhåpentligvis er det midlertidig, så vi kan møtes igjen til årsmøtet i april.

I fjor mottok vi 400 000 kroner fra Kulturrådet til formidling og faglig utvikling. Det har resultert i et omfattende kursprogram som ble gjennomført i 2021 i samarbeid med Tidsskriftforeningen. Under navnet «Kritikerskolen» har vi arrangert kurs i teater-, kunst- og litteraturkritikk både i Oslo, Trondheim, Bergen og på nett. Therese Bjørneboe, Maria Horvei og Bernhard Ellefsen var kursansvarlige, og inntrykket er en serie svært vellykkede kurs med fornøyde deltakere. Det var gledelig å se at dette også gjaldt nettkursene, som ble fulgt av kritikere både i Norge og utlandet. Det blir for øvrig nytt kurs i litteraturkritikk til våren, samt et helt nytt kurs i musikk-kritikk.

Midlene fra Kulturrådet gikk også til utvikling og gjennomføring av en pilot av Den Kritiske Skolesekken; en serie workshops for de eldste trinnene i skolen. Initiativet til prosjektet kom fra Kritikerlaget, men Kulturtanken er inne som samarbeidspartner. Prosjektet ledes av Anette Therese Pettersen, som også sto for en av workshop’ene sammen med Snelle Hall. De andre ble ledet av Andreas Breivik og Aksel Kielland. Vi mener at Den Kritiske Skolesekken tilbyr elevene noe viktig, og at vi har funnet en god måte å formidle kritiske verktøy på til ungdommene. Målet er derfor å videreføre prosjektet, og vi jobber for å finne en god måte å gjøre det på.

Avslutningsvis vil jeg dele en gledelig nyhet: Norsk kritikerlag er kommet inn på Statsbudsjettet, og vi har mottatt 420 000 kroner i driftsstøtte for 2022! Vi håper og tror at overføringen til Statsbudsjettet innebærer en større forutsigbarhet for organisasjonen, noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne løfte kritikken på den måten feltet trenger og fortjener. Med denne forankringen og en medlemsmasse som for første gang i lagets historie har bikket 400 engasjerte medlemmer har jeg tro på at vi får utrettet mye i året som kommer.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Heidi Bale Amundsen
Styreleder i Norsk kritikerlag