APPELL TIL MYNDIGHETENE

Norsk kritikerlag og NJ Frilans tar til orde for system og økonomiske tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå opplever å miste oppdrag.

13. mars 2020

Norsk kritikerlag og NJ Frilans, som organiserer frilanserne i Norsk Journalistlag (NJ), støtter opp om regjeringens tiltak for å unngå spredning av Covid-19-viruset. Akkurat nå er noe av det viktigste man kan gjøre å ta forhåndsregler for å unngå at spredningen øker. Samtidig registrerer vi at tiltak og forbud mot eksempelvis innendørsarrangementer med mer enn 100 deltakere har store konsekvenser for mange av medlemmene våre.

Hovedvekten av både journalister, fotografer og kritikere som jobber med å dekke kultursektoren, er selvstendig næringsdrivende. Dette er en gruppe i arbeidslivet som allerede tjener lite. I en undersøkelse som ble utført i samarbeid med blant annet Fritt ord, Oslomet og Nord universitet kom det fram at 53 prosent av respondentene tjener 250.000 kroner eller mindre.

På grunn av de mange kanselleringene av arrangementer og forestillinger mister disse frilanserne oppdrag, og de går nå en usikker fremtid i møte. Vi mener at myndighetene derfor bør etablere en ordning tilsvarende dagpenger for journalister, fotografer og kritikere som primært livnærer seg som selvstendig næringsdrivende.

Arbeidstakere som opplever at virksomhetene de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og har et økonomisk sikkerhetsnett. Frilansjournalister, fotografer og kritikere som nå opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak uforskyldt mister betydelige inntekter, fordi oppdragsgiverne deres avlyser arrangementer i kultursektoren, har ikke denne tryggheten. De risikerer å bli stående på bar bakke, uten noen som helst form for økonomisk kompensasjon. I dagens ekstraordinære situasjon må derfor myndighetene etablere et system og økonomiske tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister store deler av inntektene sine som følge av korona-situasjonen.

Hilsen styrene i Norsk kritikerlag og NJ Frilans.