Arven etter Arne Nordheim – debattmøte under Festspillene i Bergen

Dette året markeres Arne Nordheims bortgang i 2010 under Festspillene i Bergen. I den forbindelse arrangerer Norsk kritikerlag, i samarbeid med festspillene, et debattmøte om arven etter Arne Norheim, 29. mai kl 14.00–15.30 i Logen bar.

Et panel bestående av forsker Hallgjerd Aksnes, komponist Geir Johnson, dirigent Halldis Rønning og Per Boye Hansen, direktør for Festspillene i Bergen, skal med kritiker Astrid Kvalbein som ordstyrer diskutere følgende spørsmål: Hvordan ser det norske samtidsmusikklandskapet ut i dag? Finnes det fellesnevnere vi kan definere som arven etter Arne Nordheim? Siden Festspillene i stor grad har satset på musikkdramatikk – mener man at fremtiden er å finne i tekstbaserte uttrykk, eller kan også den abstrakte musikken engasjere? Hvilket ansvar har institusjonene, hvilket ansvar har komponistene for musikkens evne til å engasjere, og har Festspillene gjennom årets program lyktes i å gi noe tilfredsstillende bilde på dagens situasjon innen nyere musikk?

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariatet, kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 10. mai.

29. april 2011
Norheim

Arven etter Arne Nordheim

Program for debattmøte 29. mai kl 14.00–15.30 i Logen bar i Bergen

Arrangører: Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen

Dette året markeres Arne Nordheims bortgang i 2010 under Festspillene. Dette blir gjort blant annet gjennom en konsertserie viet til norske komponister (fra 1800- og 1900-tallet), kuratert av fiolinisten Peter Herresthal, samt en konsertserie viet samtidsmusikk, kuratert av komponisten Henrik Hellstenius.

Den lokale debatten rundt festspillene i Bergen har de siste årene handlet om festivalens folkelighet. Dette er viktige spørsmål, men festivalens evne til å engasjere byens egen befolkning står i mulig konflikt med en manglende satsning på samtidig musikk, et forhold som flere musikkritikere har uttrykt bekymring over i den senere tid. Det er derfor gledelig at Festspillene nå gjennomfører to separate konsertserier, viet henholdsvis norsk musikk og ny musikk.

På bakgrunn av de to konsertseriene spør Norsk kritikerlag: Hvordan ser det norske samtidsmusikklandskapet ut i dag? Finnes det fellesnevnere vi kan definere som arven etter Arne Nordheim? Siden Festspillene i stor grad har satset på musikkdramatikk – mener man at fremtiden er å finne i tekstbaserte uttrykk, eller kan også den abstrakte musikken engasjere? Hvilket ansvar har institusjonene, hvilket ansvar har komponistene for musikkens evne til å engasjere, og har Festspillene gjennom årets program lyktes i å gi noe tilfredsstillende bilde på dagens situasjon innen nyere musikk?

I panelet:

Hallgjerd Aksnes – forsker
Hallgjerd Aksnes er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er for tiden tilknyttet forskningsprosjektet «Musikk som beveger – teoretiske og psykologiske implikasjoner av musikkens kroppslige situering» som prosjektleder. Aksnes har interessert seg for Arne Nordheims arbeid gjennom en årrekke, og har ellers arbeidet med norsk samtidsmusikk, blant annet som medredaktør for bindet «Modernisme og mangfold» bind 5 i Norges musikkhistorie.

Geir Johnson – komponist, skribent og kunstnerisk rådgiver
Geir Johnson er prosjektleder for Transposition – et norsk-vietnamesisk musikksamarbeid som administreres av MIC Norsk musikkinformasjon. I 1998-2009 var han direktør for samtidsmusikkfestivalen Ultima. Han har vært president i Ny Musikk, musikkoordinator ved Henie Onstad Kunstsenter, og har ellers vært sentral i utviklingen av en rekke ensembler, festivaler og kulturarrangement i hele landet.

Halldis Rønning – dirigent
Halldis Rønning er utdannet ved Griegakademiet i Bergen, Musikkonservatoriet i Amsterdam og Norges musikkhøgskole. Fra 2001-04 dirigerte hun det nederlandske samtidsmusikkensemblet SOIL. Rønning har jobbet med de fleste norske orkestre, forsvarskorps og samtidsensemblene Cikada og BIT 20. I 2007 var hun dirigent ved Røros Kammermusikkfest med verker av Olav Anton Thommessen og Hans Abrahamsen. I 2010 ledet hun Gävle Symfoniorkester i den kritikerroste urfremføringen av Mattias Lysells verk «Airs, grace and lamentation» for to kor og orkester. Samme år ledet hun BIT 20 under deres minnekonsert for Arne Nordheim.

Per Boye Hansen – direktør for Festspillene i Bergen
Per Boye Hansen har diplomeksamen fra Staatliche Hochschule für Musik, Ruhr, ved linjen for musikkteaterregi. Han grunnla Oslo Sommeropera i 1983, hvor han var kunstnerisk leder fram til 1992. I 1990 grunnla han Oslo Arts Management som han var eier og daglig leder for til 2000 da han ble kunstnerisk direktør (fra 2003 operadirektør) ved Komische Oper Berlin. Per Boye Hansen har vært direktør for Festspillene i Bergen siden 2005.

Ordstyrer:
Astrid Kvalbein
Astrid Kvalbein er kritiker med erfaring fra blant annet VG, Morgenbladet, Dagsavisen og Aftenposten. Hun er også frilans sanger med særlig interesse for ny musikk. For tiden er Kvalbein doktorgradsstipendiat ved Norges Musikkhøgskole på et prosjekt om komponisten og kritikeren Pauline Hall (1890–1969).

Arrangementet er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariatet, kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 10. mai.

Se også event på facebook.