Bokhandlerblurbs vs. kritikk

7. juni 2011

Er det uproblematisk når bokhandlere anbefaler bøker på omslaget – i stedet for kritikere? Spørsmålet stilles i dagens Dagbladet, i en sak om forlagenes bruk av anbefalinger fra bokhandelansatte og forlagsfolk, en praksis forfatteren Bror Hagemann betegner som «enda et skritt videre i uthulingen av formidlerspråkets troverdighet». Leder av arbeidsutvalget i litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag, Merete Røsvik Granlund, uttaler i en kort kommentar at hun mener det er vanskelig å si noe på det så lenge det fremstår klart hvem som uttaler seg. – Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre folk til å se nøye etter hvem som anbefaler boken. Jobber personen i et forlag må det regnes mer som reklame enn kritisk vurdering, sier hun til Dagbladet.