Dans og kritikk: Over grenser

27. mai arrangerer Norsk kritikerlag ved arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk og dans sitt årlige debattmøte i samarbeid med Festspillene i Bergen.

21. april 2016
20160603 festspillene i bergen

Dans og kritikk

27. mai arrangerer Norsk kritikerlag ved arbeidsutvalget for Seksjon for teater, musikk og dans sitt årlige debattmøte i samarbeid med Festspillene i Bergen.
Tid: 27. mai kl. 17.30.
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

Medlemmer kan søke reisestøtte ved å ta kontakt med sekretariatet innen 6. mai.
Hvordan oppfattes dansen når den er inkludert elementer fra andre kunstneriske sjangre?

Hvordan forholder dansekritikken seg til et komplekst og sammensatt danseuttrykk? Hva kreves av kritikeren – og av kunstneren – når perspektivet er helt eller delvis tverrfaglig?

Denne samtalen mellom kunstnere og kritikere arrangeres av Norsk Kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen. Temaet vil være sjangeroverskridende dans eller dans som inkluderer elementer fra andre kunstneriske uttrykk og sjangre, og de utfordringer og krav dette retter mot kritikeren. Deltakerne vil diskutere hvilke kriterier som er mest relevante i kritikk av prosjekter innen dette feltet, hvilken vekt som bør legges på ferdigheter kontra konsept og idé, og hvordan en best kan formidle konsept og idé, så vel som teknisk nivå, i kritikk av dette. Hvordan kan kritikken på dette feltet forbedres? Hvordan bør kritikere tilnærme seg dette, og hvordan tilnærmer de seg faktisk dette? I hvilken grad opplever koreografen at det er nødvendig å hjelpe til med å tolke sitt eget arbeid for kritikeren og for tilskueren?

Panelet vil bestå av koreografene Marcelo Evelin og Mia Habib, som begge er sentrale i årets festivalprogram med koreografier til Carte Blanche-forestillingen We Are Here Together, dansekritiker og tidligere danser Margrete Kvalbein og koreograf/danser/førsteamanuensis Snelle Hall, som også ved anledning skriver kritikker. Samtalen vil bli ledet av dansekritiker Sidsel Pape.

Arrangementet vil bli fulgt av utdelingen av kritikkstipendet Årets Kritikk.

Årets kritikk-kåringen arrangeres i samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening. Stipendet deles ut til kritikeren bak årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk. Det gis i form av et reisestipend på 15 000 kroner, som gir vinnerkritikeren mulighet til å oppleve enda mer fra sitt felt.

Se også her og http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1086869. for mer informasjon.

Debatten arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.

20160603 festspillene i bergen