Kritikerlaget

Den gode kritiker

Direktør for Festspillene i Bergen, Anders Beyer tar til orde for at kunstfeltet også burde jobbe forbedre kår til kritikerne.

Kritikerlaget 16. desember 2019 YtringerNyheter
Anders beyer 5 til web foto hans jorgen brun red

I en kronikk på www.ballade.no påpeker Anders Beyer, direktør for Festspillene i Bergen, at kunstfeltet «burde arbejde for at give dens kritikere bedre vilkår i stedet for at poste forsmåede pip på facebook, når der kommer en dårlig anmeldelse.»

Han viser til feltets tendens til å slå ring om forsmådde kunstnerne når kritikken ikke er positiv, og kun løfte den frem når den er positiv. Men som han påpeker, så er den offentlige kritikken utrolig viktig.

«Kritikken hører hjemme i avisen og andre steder, fordi det er en måde at indlede en samtale på. Uden den ville der ikke være nogen offentlig diskussion om musik og de andre kunstarter. Andre former for omtale er formidling – kritikken er ganske enkelt den eneste omtale, som ikke kan købes.
Kritikken står udenfor den trivielle markedsføring, og den kan bringe noget overset frem i lyset og prikke hul på teorier om visse kunstværkers og opførelsers fortræffelighed. Hvis kritikken og samtalen om kunst forsvandt i medierne, ville kunsten ikke eksistere i det offentlige rum, og når den ikke eksisterer dér, kan det være let for politikere at mene, at den så heller ikke skal subsidieres.»

Og i stedet for å uttrykke sin forsmedelse i sosiale medier, så burde man heller svare med et innlegg i for eksempel avisen. For, som Beyer påpeker: «det er den kritiske dialog, som gør os alle klogere.»

Avslutningvis peker han på at kritikere ikke bare trenger å være en meningsdanner, men også en som stiller åpne spørsmål: «Når hun gør det ærligt og kompetent, er det efter min mening indlysende, at kritik kan installeres i et særdeles meningsfuldt forhold til kunst.»

Kronikken kan leses i sin helhet her.