Kritikerlaget

Ekstraordinært medlemsmøte i kunstseksjonen

Det kalles inn til ekstraordinært medlemsmøte i kunstseksjonen.

Kritikerlaget 21. oktober 2021 KunstNyheter

Tid og sted: lørdag 13. november kl. 16.00 på Litteraturhuset i Oslo.
Møtet finner sted i forkant av felles møte for alle medlemmer i Kritikerlaget.

Møtet skal behandle arbeidsutvalgets forslag til nye statutter for Kunstkritikerprisen.