Kritikerlaget

Kalender

1 mai foto aleksander nordahl

En 1. mai-hilsen

På vegne av frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kommer Heidi Bale Amundsen (leder i Norsk Kritikerlag), Hans Ole Rian (leder i Creo – forbundet for kunst og kultur) og Lisbet Jære (leder i NJ Frilans) med en 1.mai-appell.

Kritikerlaget 02. mai 2020 YtringerNyheter

«Visste du at normen for frilansjournalister, fotografer og kritikere er tre uker ferie eller mindre, og at det er vanlig å tjene under 150 kroner i timen for musikere og kunstnere?» Slik åpner Amundsen, Rian og Jære sitt innlegg i Dagens Næringsliv 1. mai 2020, der de i sin appell tar til orde for bedre ordninger for selvstendig næringsdrivende.

Som følge av koronakrisen kom regjeringen med en krisepakke til selvstendig næringsdrivende 16. mars, en krisepakke som tilsvarer dagens sykelønnsordning, det vil si 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene opp til 600.000 kroner fra og med 17. arbeidsdag. Men når lav inntekt er utgangspunktet, så er ikke dette tilstrekkelig for en arbeidsgruppe der lav timelønn er normen, der honorarene har stagnert, go der blandingsøkonomi legger sine begrensninger.

«Krisepakke til tross føler vi i Kritikerlaget, NJ frilans og Creo oss satt på sidelinjen av den norske velferdsmodellen. Den skaper trygghet og forutsigbarhet – for fast ansatte. Å være selvstendig næringsdrivende vil alltid innebære en risiko, men i dag er gapet mellom rettighetene til fast ansatte og frilansere for stort» skriver artikkelforfatterne i sitt innlegg, før de lister opp noen helt konkrete forslag til forbedringer:

– Innføring av minstefradrag på næringsinntekt tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt
– Fjerning av den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser
– Tydeligere definering av begrepene «arbeidstager» og «arbeidsgiver» i lovverket
– Krav til at oppdragsgivere som mottar statlig støtte skal holde seg til rammeavtaler og frilanssatser satt av forbund i de respektive bransjene
– Endring av Folketrygdloven slik at selvstendig næringsdrivende får bedre sykedekning. 100 prosent dekning fra 17. dag er en god start.

Les innlegget i sin helhet her.