Kritikerlaget

Festspilldebatten 2001

Multimedia – meningsfull samtidskunst eller trendy jåleri?

Kritikerlaget 31. mai 2001 MusikkDebattFestspillene

Pinseaften, i avslutningshelgen for Festspillene i Bergen, ble festivalens multimediasatsing debattert. 50 kritikere, kunstnere og publikummere var samlet på Hotel Norge omkring fire forestillinger: et engelsk prosjekt «Sound on Film live» i Grieghallen, «Orfeo» med det kanadiske ensemblet 4D art i Danseteatret, bilde-musikkprogrammet «Outsider Art» i Håkonshallen, og Nederlands Dans Theater i Grieghallen. Innledere var: teaterviter Knut Ove Arntzen, koreografen Anne Grete Eriksen, dansekritiker Fredrik Rütter, filmkritiker Astrid Kolbjørnsen, musikkritiker Astrid Kvalbein, og kunsthistoriker Tommy Sørbø.
Innlederne i det tverrfaglige panelet gjennomgikk forestillingene ut i fra kvalitet og genre og satt inn i historisk perspektiv. Festspillenes målsetting om å vise hvordan genregrenser utviskes og at «noe nytt og meningsfylt oppstår» ble kritisk vurdert fra ulike ståsteder. Mange fra publikum tok ordet, og viktige momenter i debatten var: Ble Festspillenes programerklæringer innfridd? Ga forestillingene den lovede «utforsking» av genrenes forhold til hverandre?


  • forholdet mellom teknologisk innpakking og historiefortellingen, form og innhold. Er det sant at «Content is King» eller «The Medium is the Message»?
  • styrkegraden i de ulike sanseinntrykkene, det visuelle i forhold til det auditive og den menneskelige perspepsjon
  • hva er det nye og meningsfylte i de nye formene?
  • utviklingen går både mot nye hybride former der teknikker blandes, og i retning av en sans for autensitet (jfr. det amerikanske pensjonistkoret og Nederlands Dans Theater og også filmen «Heftig og begeistret»)
  • hvilke spillesteder er egnet for kunstformer som vil bryte med det etablerte (ikke Håkonshallen!)

Også andre forestillinger ble trukket inn, særlig Schönbergs «Erwartung».
Det ble satt spørsmålstegn ved kvaliteten ved flere av forestillingene, men hovedkonklusjonen ved debattmøtet var at Festspillene er på rett vei i å oppdatere sitt publikum. Og debattmøtet hadde en funksjon i å skape større bevissthet omkring kunstopplevelsen.
Arrangementet ble arrangert av Norsk kritikerlag og Festspillene for 8. år på rad og med støtte fra Kulturdepartementet og fra Stiftelsen Fritt Ord. I sin innledning pekte møteleder Torkil Baden på at debattmøter og seminarer er en viktig del av Kritikerlagets arbeid. For en uke siden var 50 litteraturkritikere samlet på Lillehammer til Norsk litteraturfestival. 13. oktober er det et seminar om teaterkritikk ved Meteorfestivalen i samarbeid med Bergen internasjonale teater.