Forespeilet nye avtalevilkår av oppdragsgiver?

Hvis du av oppdragsgiver er blitt bedt om å inngå avtale rundt bruk av sakene du leverer, bør du avholde deg fra å underskrive nå.

21. februar 2006
Le lapin 02

LINO har formulert et svarbrev i påvente av en felles avtale med avisene. Last ned svarbrevet som word-fil eller kopier teksten under:

Til ??

ANGÅENDE UTKAST TIL NYE AVTALEVILKÅR FOR ELEKTRONISK PUBLISERING

Jeg viser til forelagt utkast til nye retningslinjer eller avtalevilkår for levering av artikler m.v.

Jeg er medlem av Forvaltningsorganisasjonen LINO og/eller annen organisasjon som ivaretar mine interesser hva angår avklaring rundt bruk av de artikler jeg har levert til nå. LINO har for tiden kontakt med et større antall aviser og Mediearkivet.no AS om etterfølgende tilgjengeliggjøring i elektronisk form. Dette av tidligere trykte artikler som frilansere har levert.

Jeg finner det derfor ikke riktig å inngå avtale om endrede vilkår for fremtidige leveranser på nåværende tidspunkt, men vil komme tilbake til saken så snart nærmere avklaringer har funnet sted.

??, / -.

Med vennlig hilsen

Kopi sendt: