Artikler: Forhandlinger

Lansering av anmeldersatser

Intervju med Ida Habbestad om de nylig fremlagte satsene for kritikk.

30. november 2014

Men hva med alle de andre?

Åpent brev til kulturminister Trond Giske / Kultur- og kirkedepartementet

22. april 2008
Primary

Hvorfor Eggen ikke går opp

I følge T. Eggen som er en omfangsrik forfatterfigur i offentligheten, yter ikke kritikken kunsten rettferdighet fordi den skrives for fort. Til det kan man si at kanskje kan han skrive, men regning er ikke Eggens sterke side. Derfor blir han bare en dilettant når han kritiserer anmelderne for ikke å bruke nok tid på anmelderjobbene. Men det er kan hende både forlagene og redaktørene mer enn fornøyde med.

20. oktober 2006
Bulldrummer

Stipend til kritikerne!

Norsk kritikerlag mener regjeringens forslag om egne arbeidsstipend til kritikere både representerer en viktig kulturpolitisk anerkjennelse av kritikken og en påminnelse til mediebedriftene om hvor viktig den kritiske virksomheten er for den offentlige samtalen om kunst.

6. oktober 2006
Blacksuitdancer 01

1. mai 2006: Norsk kritikerlag synliggjør sitt arbeid!

VI TRENGER DELTAKELSE FRA LAGETS MEDLEMMER FOR Å GJENNOMFØRE DENNE MARKERINGEN!

25. april 2006
Clock

Still spørsmålet før det er for sent å snu!

Mange frilansere har ikke avtaler som er gode nok. Hva bør avtaler om fremtidige leveranser fra deg som frilanser inneholde om elektroniske rettigheter og betaling for slike? En veiledning:

24. mars 2006
Chicken family

Ni kritikere saksøker fire aviser og mediearkivet.

Forvaltningsorganisasjonen LINO har fremmet erstatningskrav på vegne av ni kritikere for ulovlig salg av artikler fra databaser. Mediearkivet og fire aviser saksøkes for brudd på åndsverkloven. Saken berører hele 7500 forfattere.

13. mars 2006
Le lapin 02

Forespeilet nye avtalevilkår av oppdragsgiver?

Hvis du av oppdragsgiver er blitt bedt om å inngå avtale rundt bruk av sakene du leverer, bør du avholde deg fra å underskrive nå.

21. februar 2006
Le lapin

Ikke underskriv!

PASS PÅ! Ikke skriv på avtaler om etterfølgende publisering i elektronisk form.

17. desember 2005
Vty

26.09: Kritikeraksjonen 2005

Norsk kritikerlag innkaller til medlemsmøte: Kan du leve med at andre selger dine artikler og stikker fortjenesten i egen lomme? Program for møtet og samtykkerklæring (kan lestes ned i word):

22. september 2005

Nytt om juridisk nøtt

Om Ole-Andreas Rognstads utredning om juridiske spørsmål vedrørende digitalisering av eldre aviser.

2. september 2004

Bedre lønns- og arbeidsvilkår for kritikere!

Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å styrke innsatsen for å bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår. Pressemelding fra Norsk kritikerlag.

30. mars 2004