1. mai 2006: Norsk kritikerlag synliggjør sitt arbeid!

VI TRENGER DELTAKELSE FRA LAGETS MEDLEMMER FOR Å GJENNOMFØRE DENNE MARKERINGEN!

25. april 2006
Blacksuitdancer 01

Forbedring av kritikeres lønns- og arbeidsvilkår har lenge vært på Norsk kritikerlags agenda. Vi jobber med å poengtere de uholdbare forholdene mange er tvunget til å jobbe under. Neglisjeringen av kritikernes kår svekker kritikkens stilling.
Vi har forsøkt ulike tiltak for å øke bevisstheten hos redaktører og oppdragsgivere om deres ansvar. Vi søker også om bevilgninger over statsbudsjettet til arbeidsstipend for kritikere.
En generell bevisstgjøring ? også av leserne, kritikkens publikum ? er viktig.
Norsk kritikerlag vil derfor benytte 1. mai 2006 til å synliggjøre vår agenda gjennom deltagelse i 1. mai-toget, men parolen vår vil være hvit, uten tekst. Så også plakatene vi bærer. Fraværet av et direkte budskap vil poengtere den utsatte posisjonen kritikken står i, og behovet for å styrke lønns- og arbeidsvilkårene kritikerne tilbys.

VI TRENGER DELTAKELSE FRA LAGETS MEDLEMMER FOR Å GJENNOMFØRE DENNE MARKERINGEN OG SYNLIGGJØRINGEN AV KRITIKERLAGET!
MØT OPPYOUNGSTORGET, MELLOM FONTENTEN OG INTERNATIONALEN
KL 11:20 DEN 1. MAI OG GÅ I TOG!
banneret vil signeres med Norsk kritikerlag, eventuelt også så lager vi løpesedler til utdeling.