Kritikerlaget

Bedre lønns- og arbeidsvilkår for kritikere!

Norsk kritikerlags årsmøte vedtok den 27. mars å styrke innsatsen for å bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår. Pressemelding fra Norsk kritikerlag.

Kritikerlaget 30. mars 2004 Krit.sirkelenYtringerForhandlinger

«Fraværet av kompensasjon for gjenbruk på det digitale området og redaksjonenes kyniske utnyttelse av frilanskritikerne tvinger oss til å vurdere mer drastiske tiltak for bedre kritikernes lønns- og arbeidsvilkår,» sier leder Trond Haugen. Etableringen av veiledende satser for kritikk, samt konkret dokumentasjon av behovet for arbeidsstipend til kritikere er to viktige oppgaver i den innledende fasen av dette arbeidet.
På vegne av Norsk kritikerlag
Anne Merethe K. Prinos (sign.)
daglig leder