Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Ni kritikere saksøker fire aviser og mediearkivet.

Forvaltningsorganisasjonen LINO har fremmet erstatningskrav på vegne av ni kritikere for ulovlig salg av artikler fra databaser. Mediearkivet og fire aviser saksøkes for brudd på åndsverkloven. Saken berører hele 7500 forfattere.

Kritikerlaget 13. mars 2006 Krit.sirkelenForhandlingerØkonomi
Chicken family

LINO, med støtte fra Norsk kritikerlag, Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening; Norsk Forskerforbund, Norsk Oversetterforening, Den norske Forfatterforening, Norske Barne-og Ungdomsbokforfattere og Norske Dramatikeres Forbund, har fremmet krav om erstatning på vegne av medlemmer som har levert materiale til Dagbladet, Dagsavisen, VG, Adresseavisen og Bergens Tidende. Disse aviser har latt artiklene publisere på nettstedet retriever.no, tidligere mediearkivet.no. Dette er etterfølgende salg av artikler mot betaling, noe som anses som en verdiøkende tjeneste som opphavsmennene rimeligvis skal ha betalt for. Det er krevd kr 200 per artikkel.

Det er etablert en dialog med Dagsavisen, mens det ikke er kommet noen konstruktiv tilbakemelding fra de øvrige utgivere. Verken avisene eller andre utgivere har innhentet nødvendig samtykke til dette fra opphavsmennene eller deres organisasjoner. Kravene er fremmet etter at Borgarting Lagmannsrett tilkjente kritikeren Jan Kokkin erstatning fra Dagens Næringsliv for urettmessig å ha publisert Kokkins artikler i elektronisk form.

Så vel de enkelte avisene som mediearkivet.no har gjentatte ganger avvist å inngå avtale, langt mindre betale. Opphavsmennene anser at så vel avisenes egen elektroniske publisering og mediearkivet.no sin virksomhet, krever samtykke fra opphavsmannen. I dag er det bare samtykket i og betalt for publisering i papirutgavene av avisene.

Flere aviser har nå henvendt seg til sine frilansere for å få klare avtaler for fremtidige leveranser – uten å ville betale noe for dette. Frilanserne er bedt om å avvente avklaring om bruken av det gamle materialet, før det inngås nye avtaler for fremtidige leveranser.

Siden flere av utgiverne ikke er villig til å ordne opp i disse sakene, tar organisasjonene nå nødvendige rettslige skritt overfor disse. Det foreligger alvorlig brudd på åndsverkloven. I denne omgang forfølges sakene på vegne av 9 kritikere, men totalt gjelder dette 7500 forfattere.

Kontakt: Forvaltningsorganisasjonen LINO v/ Mads Liland, tlf 23 13 15 60/915 14 717