Kritikerlaget

Intervju med Ida Habbestad i Journalisten

Intervju med Ida Habbestad om de nylig fremlagte satsene for kritikk.