Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Still spørsmålet før det er for sent å snu!

Mange frilansere har ikke avtaler som er gode nok. Hva bør avtaler om fremtidige leveranser fra deg som frilanser inneholde om elektroniske rettigheter og betaling for slike? En veiledning:

Kritikerlaget 24. mars 2006 Krit.sirkelenForhandlingerØkonomi
Clock

For å hindre at det skal oppstå fremtidig tvil om hvilke rettigheter til publisering som overdras til utgiver, bør avtalen inneholde en spesifikasjon. Foruten rett til sedvanlig publisering i trykt form, bør det fremgå av avtalen hvorvidt rett til samtidig publisering i digitale medier, bruk i medieovervåkning og klipptjenester og utgivers egne arkivdatabaser, skal innbefattes. Det samme gjelder adgangen til overdragelse av slike rettigheter til tredjemann.
Rett til digital publisering bør ikke gjøres eksklusiv, du bør for eksempel beholde muligheten til å legge dine egne artikler ut på nettsted eller lage antologier.

Du bør inngå avtale med kort varighet, for eksempel ett eller to år. Dette siden markedet er under utvikling.
Videre bør det avtales et særskilt honorar eller tilleggshonorar for elektroniske rettigheter. Dette bør være av en viss størrelse. Det kan gjerne være et prosentpåslag som knyttes til dette. 10 til 25 % kan være akseptabelt. Etter <LINK http://www.nj.no/Frilans/Frilanssatsene/>NJs frilansavtale er det anbefalte tillegg 25 %. I hvilket omfang det praktiseres, er et annet spørsmål.
Når det gjelder avtaler for bruk av materiale som er publisert fram til i dag, henvises det til særskilt orientering fra <LINK http://www.lino-org.no/>LINO om dette.