Kritikerlaget

Ikke underskriv!

PASS PÅ! Ikke skriv på avtaler om etterfølgende publisering i elektronisk form.

Kritikerlaget 17. desember 2005 Krit.sirkelenForhandlingerØkonomi
Le lapin

Avisene videreselger artikler og annet redaksjonelt materiale som er skrevet og levert av våre medlemmer. Dette materialet gjøres globalt tilgjengelig mot betaling via søkbare arkiver på Internett. Per i dag skjer dette uten at opphavsmennene selv mottar honorar for denne bruken, og uten at det er inngått tilfredsstillende avtaler med opphavsmannen eller opphavsmannsorganisasjonene.

  • Vi arbeider for tiden med å komme i forhandlingsposisjon overfor de enkelte aviser, samt aktørene Mediearkivet.no og Retriever, som leverer arkiv- og medieovervåkningstjenester.

  • Enkelte utgivere har i den senere tid prøvd å inngå avtaler om overdragelse av rettigheter til digital publisering, herunder slik publisering fra databaser hos tredjemann. Dette uten tillegg i honorar eller særskilt honorar. Inntil det foreligger nye retningslinjer eller avtaler som er fremforhandlet i samarbeid med vår organisasjon, ber vi deg ta kontakt med oss før du signerer en avtale som forelegges deg av aviser eller andre som ønsker å bruke ditt materiale som nevnt.