Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Forfatterforeningen om budsjetthøringen

Hva skjedde med kritikk og tidsskrift, spurte Heidi Marie Kriznik, leder av Norsk forfatterforening, under budsjetthøringen mandag 22. oktober.

Kritikerlaget 23. oktober 2018 Ytringer

Mandag 22. oktober var det budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. Leder for Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, løftet særlig frem stipend, tidsskrift og kritikk.

Kriznik påpekte blant annet at «[…] stipend er et treffsikkert virkemiddel for kunstnerøkonomien, det er en finansiering som går direkte til de som skaper og lager innhold. I dag mottar kun 10,4 prosent av søkerne statlige kunstnerstipend. 90 % av kunstnerne får altså avslag. Forfatterforeningen oppfordrer, slik Kunstnernettverket gjør, til 100 nye stipendhjemler.»

Videre etterlyste hun en satsning på kritikk og tidsskrift, og henviste til Kulturrådets budsjettsøknad om en økning på 10 millioner til satsning på kritikk og tidsskrift: «Forfatterforeningen støtter også Regjeringas uttalte mål om at en større del av folket skal få oppleve kultur og kulturtilbud, og mener at nettopp en satsning på kritikk og tidsskrift vil bidra til det. I utkastet til statsbudsjett finnes ingen tegn til en slik satsning, eller forståelse for hvor viktig dette feltet er.»

Les saken i sin helhet her.