Kritikerlaget

Forskriften som forsvant - veien videre for det frie scenekunstfeltet

Velkommen til seminar og dialogmøte på Dramatikkens hus 18. september kl. 15.00!

Kritikerlaget 10. september 2015 TeaterDebattSeminarerKritikersalong

Seminaret har fått tittelen «Forskriften som forsvant – veien videre for det frie scenekunstfeltet»

I november 2014 fjernet regjeringen Forskriften om tilskudd til fri scenekunst. Forskriften var en svært viktig rammebetingelse for tilskuddsordningene i scenekunsten. Når den endres, oppstår det usikkerhet i feltet. I dette møtet ønsker enkeltkunstnere, aktører og organisasjoner på scenekunstfeltet å sette søkelyset på hvilke konsekvenser gjennomførte og planlagte endringer får og kan få.

Med ønske om å samle feltet og bidra til kunnskap og bevissthet om disse viktige spørsmålene, inviteres det til dialogmøte, der blant annet følgende spørsmål vil bli tatt opp og diskutert:

Stemmer det at dagens frie scenekunstfelt i Norge er unikt i omfang, mangfold og vitalitet? Hvordan påvirker statlige tilskuddsordninger scenekunsten som skapes?

Seminaret er et samarbeid mellom TeaterTanken, Norsk skuespillerforbund, Scenekunst.no og Norsk kritikerlag, støttet av Fritt Ord.

For mer informasjon om programmet, se her.