Kritikerlaget

Kalender

Frilansinitiativet inviterer til Frilanskonferansen!

Meningsytringer fra frie stemmer er under press. Frilansere har stadig vanskelgere arbeidsforhold. Regjeringen vil kutte i mediestøtten. De fleste mediefrilansere jobber allerede for lave honorarer, en utvikling som også truer de fast ansatte i mediene. Forskningen på frilansere er svært begrenset.
Nå foreligger det oppdaterte programmet med alle opplysninger du trenger!

Kritikerlaget 20. november 2014 DebattKunstLitteraturMusikkSeminarer

PROGRAM FRILANSKONFERANSEN
28 november 09.00-16.00

09.00-09.30: Registrering

09.30-09.50: Velkommen og presentasjon av Frilansinitiativet
Ida Habbestad (Norsk kritikerlag)

09.50-10.05: Presentasjon av Frilansrapporten
Lars Aarønes (NFF)

10.05-10.35: Skribentsituasjonen i et nordisk perspektiv
Åsa Linderborg (Aftonbladet)

10.35-10.50 En politikk for frilansere?
Bård Vegar Solhjell (SV)

10.50-11.00 Spørsmål fra salen

11.00-11.15 Pause

11.15-12.15 Forholdet mellom oppdragsgiver og frilanser
— ansvar og forhandlingsrom?
Panelsamtale mellom Nina Moi Edvardsen (Schibsted), Torry Pedersen (VG), Åshild Eidem (frilansjournalist).
Ordstyrer: Kristian Meisingset (frilans skribent)

12.15-13.15 Lunsj

13.15-13.45 Om forskning på frilansere
Birgit Røe Mathisen og Jan Erik Andreassen (UiN)

13.45-13.55 Spørsmål fra salen

14.00-15.00: Hva kan vi gjøre for å bedre frilansernes situasjon?
Gruppesamtaler / Idémyldring / Ordet fritt

15.00-16.00: Hvordan kan vi tenke nytt om mediefrilansernes vilkår? Oppsummerende panelsamtale mellom Anne Schäffer (redaktør Numer), Birgit Røe Mathisen (UiN), Åsa Linderborg (Aftonbladet) Ordstyrer: Lars Aarønes (NFF)

Om deltakerne:
Åsa Linderborg er forfatter og kulturredaktør i Aftonbladet.
Bård Vegar Solhjell er nestleder i SVs sentralstyre og Stortingsrepresentant for SV i Akershus.
Nina Moi Edvardsen er organisasjonsdirektør i Schibsted Norge.
Torry Pedersen er ansvarlig redaktør i VG.
Åshild Eidem er frilansjournalist.
Kristian Meisingset er frilansskribent og medredaktør i Minerva.
Birgit Røe Mathisen er førsteamanuensis ved Journalistutdanninga, Universitetet i Nordland. Forskningsprosjekt: «Fri, men sårbar – frilansjournalisten i et omskiftende arbeidsmarked.»
Jan Erik Andreassen er universitetslektor ved Senter for journalistikk ved Universitetet i Nordland.
Anne Schäffer er redaktør for Numer, kunst- og litteraturkritiker og tidligere leder for Norsk kritikerlag.
Ida Habbestad er redaktør for Ballade, musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag.
Lars Aarønes er redaktør for =Oslo, styremedlem i NFF og har skrevet Frilansrapporten på oppdrag for Frilansinitiativet.
Påmelding her