Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Gamle sanger om igjen

Årets debattmøte under Festspillene i Bergen inviterer til en diskusjon rundt fortolkerens betydning. Hvorfor fremfører vi et verk om og om igjen dersom det er en ren gjentakelse av stykket? Er det sant at kun eksperter hører forskjell, og er forskjellen i så tilfelle relevant?

Kritikerlaget 17. april 2013 FestspilleneDebattMusikk
Magnus andersson

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans har siden 1994 bidratt til å rette et kritisk søkelys på Festspillene i Bergen. I vårt offentlige debattmøte møtes kritikere og kunstnere til dialog om Festspillenes profil og målsetting og om deres kulturformidling generelt.

Dette året ønsker vi å sette fokus på det klassiske musikkprogrammet, hvor Festspillene som regel har lagt vekt på sin rolle som tradisjonsbærer. Tidligere festspilldirektør Per Boye Hansen har hevdet at det i dag er like radikalt å fremføre alle Beethovens symfonier som det er å fremføre nyere kunstmusikk eller musikk innen andre sjangre, fordi det blir stadig sjeldnere å høre disse. Festspillene sørger for at store fortolkere, både internasjonale størrelser og norske står på programmet. Men hva ligger i selve fortolkningen?

I fjor oppsto en debatt om fortolkerens betydning. Hvorfor fremfører vi et verk om og om igjen dersom det er en ren gjentakelse av stykket? Er det sant at kun eksperter hører forskjell, og er forskjellen i så tilfelle relevant? Er det kanskje omvendt, at verdien nettopp ligger i detaljene og ikke i den store forskjellen? Hvilken type meningsforskjell er det som oppstår når ulike utøvere spiller? Vi ønsker også å se på kritikerens rolle i et slikt landskap. Vi spør om kritikernes debatt rundt hva som er godt og dårlig har noe for seg, eller om det er en skinndebatt mellom kritikere/ekspertisen. I hvilken grad kan kritikeren virke som formidler av fortolkning, og når er skillet meningsløst?

I panelet:
Nora Taksdal, solobratsjist i Kringkastingsorkestret, aktiv kammermusiker og en av lederne for Gloppen Musikkfest.
Emil Bernhardt, musikkritiker i Morgenbladet.
Ingrid Eriksen Hagen, cembalist og kunststipendiat ved Griegakademiet
Ordstyrer Magnus Andersson, postdoktor ved Norges musikkhøgskole og kritiker i Morgenbladet

Debattmøte under Festspillene i Bergen finner sted Lørdag 25. mai kl. 14.00-15.30, Litteraturhuset i Bergen

Medlemmer i Norsk kritikerlag kan søke om reisestøtte til arrangementet. Kontakt kritikerlaget@kritikerlaget.no innen 6. mai.

Debattmøtet er støttet av Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord og arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen.