Kritikerlaget

Hva med kritikken, da?

Styreleder i Norsk kritikerlag Heidi Bale Amundsen kommenterer det nylig fremlagte forslaget til statsbudsjettet for 2021.

Kritikerlaget 09. oktober 2020 YtringerNyheter
13282168 10153745663497517 4826605 n (1)

Hva med kritikken, da?

Regjeringen vil fremme dannelse og kritisk refleksjon, men neglisjerer kritikkens sentrale rolle i det prosjektet – igjen.

Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2021 ble offentliggjort onsdag 7. oktober. Kritikerlaget er fornøyd med at kulturlivet her forespeiles 100 millioner friske kroner til midlertidige arbeidsstipender. Samtidig er det skuffende at våre medlemmers sentrale rolle i kulturens økosystem neglisjeres i det foreliggende budsjettet, der kritikken omtrent ikke nevnes med et ord. Den forseelsen er særlig påfallende gitt Regjeringens overordnete mål om at kulturpolitikken skal «fremme dannelse og kritisk refleksjon», som det står i budsjettforslaget.

I et omfattende og komplekst kunstfelt, er det kritikernes jobb å gjøre publikum kjent med de beste og mest interessante produksjonene, og å løfte samtalen om disse gjennom kunnskapsbasert refleksjon. Denne funksjonen gjør kritikken til et premiss for den typen bred, offentlig samtale om kunst og kultur som Regjeringen ønsker å stimulere til, jamfør budsjettforslaget. Ambisjonen er god, men uten tiltak som løfter kritikken, kommer vi ikke i mål. Forhåpentligvis innser Regjeringen det før det endelige Statsbudsjettet legges fram rundt årsskiftet.

Heidi Bale Amundsen
Styreleder i Norsk kritikerlag