Kritikerlaget

Hvem vinner Kunstkritikerprisen 2015?

Vær med og bestem hvilken utstilling eller kunstprosjekt som vinner Kunstkritikerprisen 2015!

Kritikerlaget 10. desember 2015 Kunst

Arbeidsutvalget i seksjon for kunst minner medlemmene om at de nå har sjansen til å nominere den mest inspirerende, fengslende, fascinerende, beste, uovertrufne utstillingen, prosjektet eller happeningen du har sett det siste året til Kunstkritikerprisen.

De eneste kriteriene er at prosjektet er realisert i en norsk kontekst, åpnet inneværende år og koblet til en norsk kurator eller kunstner. Opptil tre kandidater kan nomineres, så her er det rom for flere favoritter.

Velbegrunnede forslag sendes til kritikerlaget@kritikerlaget.no
Se for øvrig statutter/prosedyre.

Vi ber om snarlig tilbakemelding, og ser fram til nominasjonene!

Arbeidsutvalget i Seksjon for kunst
Mona D. Gjessing (leder), Mona Pahle Bjerke, Bjørn Hatterud og Monica Holmen