Hvordan bli en kulturby

I anledning Bergen kommunes nye kunstplan, oppfordrer Kritikerlaget andre byer til å se mot Bergen.

14. mars 2018
Image
Foto: Erik Johansen

Ida Habbestad og Sindre Hovdenakk, hhv. leder og nestleder i Kritikerlaget, tar i en kronikk i Dagsavisen til orde for at også andre byer lar seg inspirere når Bergen nå nylig har vedtatt en egen kunstplan for perioden 2018–2027. Særlig biter de seg merke i kunstplanens betoning av kritikkens rolle i kunstens økologi.

«Kunstkritikken er helt sentral for ordskiftet rundt og utviklingen av kunsten» står det i kunstplanen som nylig er godkjent.

«Å se at kunst bidrar til utvikling, og å se at kritikk er en grunnleggende dimensjon i dette, er etter vårt syn oppløftende for et fritt, åpent og innovativt samfunn» skriver Habbestad og Hovdenakk i sin kronikk om kunstplanen, og understreker videre at dette er en «[…] offensiv, fremtidsrettet og visjonær kunstplan. Og fra Kritikerlagets side er det ikke minst gledelig å notere at bergenserne så klart og tydelig definerer kritikken som en nødvendig og integrert del av kulturfeltet.»

Les kronikken i sin helhet her.