Ida Habbestad gjenvalgt som leder for Norsk kritikerlag

Vi gratulerer! Hele pressemelding finner du her.

11. april 2015
Ida habbestad

Ida Habbestad er gjenvalgt som leder for Norsk kritikerlag
Habbestad har vært styreleder for Norsk kritikerlag siden april 2013 og ble i kveld gjenvalgt ved Kritikerlagets årsmøte i Rådhusgata 7. i Oslo.
Under Kritikerlagets årsmøte påpekte Habbestad en gledelig utvikling for kritikerne i 2015: I statsbudsjettet ble åtte nye stipender øremerket kritikere, og gruppen mottar dermed i alt 13 arbeidsstipender fra Statens kunstnerstipend.
Nylig utlyste også Fritt Ord en ordning hvor ti arbeidsstipend à 200 000 kroner tildeles kritikere gjennom en treårsperiode.
- Fritt Ords initiativ er en anerkjennelse av situasjonen for kritikk i et større perspektiv. Selv om de statlige arbeidsstipendene er av stor betydning for kritikerne er de, sett i forhold til den pressede situasjonen til norske medier, et lite virkemiddel. Parallelt med det høye og på flere områder økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge ser vi at kritikken stagnerer eller reduseres over tid. Da er det behov for at kritikk i større grad enn før blir del av kulturpolitikken, sier Habbestad.
Samtidig som stipend til kritikere vil fortsette å være et viktig område, ønsker Habbestad i kommende periode å diskutere flere tiltak som kan stimulere det kritiske ordskiftet.
- Motivasjonen min for dette vervet handler om å sikre at det finnes et mangfold av uavhengige, kritiske og faglig orienterte ytringer om kunstuttrykk i Norge. Kunsten kan få en større betydning som ytring, både for samfunnet og for enkeltmennesker når vi diskuterer den offentlig. I den kommende perioden blir det derfor ekstra viktig å jobbe for at det finnes arenaer hvor kritikerne kan publisere kritikk.
Parallelt er frilansernes arbeidsvilkår et viktig område for Kritikerlaget, sier Habbestad:
- De aller fleste kritikere er frilansere, og opplever nokså lav betalingsvilje for sine tekster. Både spørsmål om kvalitet og habilitet utfordres i dagens mediebilde og krever at man jobber strategisk for å bedre kritikernes vilkår. I 2014 lanserte vi veiledende satser for kritikk og et forslag til kritikerkontrakt som vil gi kritikeren bedre kontroll over tekstene sine. Vi jobbet også under navnet Frilansinitiativet sammen med Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Frilansjournalistene i Norsk Journalistlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening for å øke oppmerksomheten og skaffe informasjon omkring frilansskribenters vilkår.
- Både for Frilansinitiativet og for Kritikerlaget blir det en viktig oppgave å fortsette det holdningsskapende arbeidet overfor samfunnet generelt og oppdragsgiverne spesielt, slik at samfunnet kan utfordres av slike frie stemmer.