Artikler: Leder

Ida habbestad

Ida Habbestad gjenvalgt som leder for Norsk kritikerlag

Vi gratulerer! Hele pressemelding finner du her.

11. april 2015
Frilans img 1730

Åpent møte om Frilansinitiativets rapport

– Kartlegging av frilansernes vilkår er viktig. Vi må ha tall på bordet både i forhandlinger og politisk arbeid, sa Ida Habbestad under Frilansjournalistenes åpne møte om Frilansinitiativets rapport.

Dette syntes det å være stor enighet om blant de fremmøtte, og det ble også ytret ønske om å se lønnsbetingelser opp mot hvor mye av mediebedriftenes verdiskapning frilanserne står for.

15. april 2014
Img 0342

Lederens tale til årsmøtet

Kulturutredningen peker ut retninger for kulturpolitikken, men nevner ikke kritikken. Ved starten av forrige periode spurte vi oss hvorfor et dokument som introduserer begrepet ytringskultur og ønsker at vi skal snakke om kunstnerisk kvalitet, ikke viser til kritikerne, som nettopp forsøker å formulere seg omkring kvalitetene i et kunstnerisk innhold. Slike spørsmål bør være med når vi både som enkeltkritikere og lag jobber for at en mangfoldig, flerstemt kritikk fremdeles får være en av pilarene i den demokratiske samtalen — og når vi jobber for at de som utfører denne oppgaven har gode arbeidsvilkår, sa Kritikerlagets leder Ida Habbestad i sin tale til årsmøtet 5. april.

9. april 2014
Habbestad

Det frie feltet

Tenketanken TeaterTanken har spurt flere aktører i kulturlivet hvordan Regjeringen i praksis kan følge opp sin eget utsagn om at det frie feltet og frilanserne skal styrkes. Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, og Dag Solhjell, leder av arbeidsutvalget for Kritikerlagets kunstseksjon, peker begge på bedre finansiering som det viktigste.

18. mars 2014

Frilansinitiativet i Klassekampen

– Frilansernes vilkår er en vedvarende krevende situasjon som med jevne mellomrom har blitt belyst, men der lite skjer. Nå vil vi kartlegge frilansøkonomien og ut fra det formulere konkrete tiltak som vi håper kan bedre situasjonen, sier Kritikerlagets leder Ida Habbestad i et stort oppslag om Frilansinitativet i Klassekampen idag.

26. november 2013
Ida habbestad foto gry monica hellevik

Frilanserne samler seg

Fritt Ord, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag har siden i sommer samarbeidet under navnet Frilansinitiativet. Målet er å kartlegge frilansøkonomien og så gi politikerne råd om konkrete tiltak og virkemidler, skriver Ida Habbestad, Marta Breen og Sigmund Løvåsen.

20. november 2013

Kritikk tema for Kurer

Kulturmagasinet Kurer tok 12. oktober opp som tema hvorvidt det er problematisk at kunst- og kulturlivet i distriktene i mindre grad enn tidligere blir dekket av riksavisene.

16. oktober 2013
Habbestad

Kritikken svekket

– Kritikken er svekket i forhold til hvor mye kultur som lages i dag. Det er uheldig, uttalte Kritikerlagets leder Ida Habbestad til Klassekampen 16. september.

23. september 2013
Utredning

Kritikk som premiss for kvalitetsvurdering

Les vår kronikk i Aftenposten om manglende kritikk i Kulturutredningen.

21. april 2013
Habbestad

Ida Habbestad valgt som ny leder i Norsk kritikerlag

– Jeg vil jobbe for å gjøre offentligheten oppmerksom på frilansernes arbeidsvilkår, og på ansvaret myndighetene har for at det finnes en offentlig samtale om ulike kunstneriske uttrykk, sier Habbestad.

6. april 2013
Bjerke

Lite fokus på kritikk

I Kulturutredningen som ble lagt frem mandag 4. mars er kunst og kultur som ytring en viktig størrelse, men ordet kritiker er ikke nevnt.

12. mars 2013
Images

Pressemelding Anne Schäffer

Av personlige grunner trekker Anne Schäffer seg som styreleder i Norsk kritikerlag med umiddelbar virkning. Nestleder Øivind Storm-Bjerke vil fungere som leder fram til årsmøtet i Norsk kritikerlag i april 2013.

16. august 2012