Kritikerlaget

Kritikken svekket

– Kritikken er svekket i forhold til hvor mye kultur som lages i dag. Det er uheldig, uttalte Kritikerlagets leder Ida Habbestad til Klassekampen 16. september.

Habbestad
Ida Habbestad

Ida Habbestad, leder av Kritikerlaget og redaktør for musikknettidsskriftet Ballade, deltar med foredrag om vilkårene for kritikk på åpne møter i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er rettighetsorganisasjonen Kopinor som setter søkelys på det økonomiske aspektet ved kritikk og forskningsformidling.

I et intervju med Klassekampen 16. september påpeker Habbestad paradokset i at støtten til kultur er doblet det siste tiåret, mens midlene til å kritisere kulturen er på vikende front. Hun skisserer ulike modeller for hvordan finansieringen av kritikk kan forbedres, men mener det er viktig at kritikken utgår fra redaksjonelt styrte media.

– Det er uheldig å støtte kritikk løsrevet fra redaksjonene. Det er de som sikrer kritikernes uavhengighet og at de når ut til det offentlige rommet, at kritikken diskuteres
og svares på, sier Habbestad.

Se hele saken i vedlagt PDF nedenfor.