Økonomi viktigst for det frie feltet

Tenketanken TeaterTanken har spurt flere aktører i kulturlivet hvordan Regjeringen i praksis kan følge opp sin eget utsagn om at det frie feltet og frilanserne skal styrkes. Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, og Dag Solhjell, leder av arbeidsutvalget for Kritikerlagets kunstseksjon, peker begge på bedre finansiering som det viktigste.

18. mars 2014
Habbestad
Ida Habbestad

– Det største problemet for kulturfrilansaren idag er at betalingsvilja er låg: Kvart arbeid som vert gjort av frilansaren — i vårt tilfelle kritikaren — er som regel for dårleg betalt, uttalte Ida Habbestad til TeaterTanken. Hun foreslo så en rekke konkrete tiltak som kunne styrke det frie feltet.

– Jeg er for et økonomisk støttesystem der det for det første er mer enn en stor finansieringskilde, og helst minst to med noe ulike profiler, for det andre der støtte gis for lenger tid, for det tredje at støtte gis på grunnlag av en vurdering av det man tidligere har gjort og ikke på grunn av søknader til bestemte prosjekter, uttalte Dag Solhjell blant annet.

Les hele saken hos Scenekunst.no