Kritikerlaget

Innspill til budsjetthøring

Mandag 30. oktober var det budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité. Her følger Kritikerlagets innspill til budsjettet.

Kritikerlaget 31. oktober 2017 YtringerNyheter
Ida habbestad
Ida Habbestad

Norsk kritikerlag opplever et misforhold mellom et blomstrende norsk kulturliv av høy internasjonal kvalitet, og en svekket medieøkonomi, hvor frie ytringer får stadig mindre plass. Vi oppfatter dette misforholdet som et demokratisk problem som i høyeste grad angår norsk kulturliv.

Motivasjonen bak regjeringens kunstpolitikk er å legge til rette for uttrykk som er flerstemte og mangfoldige, som kommer alle til gode og holder høy kvalitet.

Norsk kritikerlag mener at et grunnleggende premiss i dette er å sikre at vi kan artikulere oss om kunsten. For at kunst skal kunne bety noe som ytring, for at kunst skal kunne utfordre eller berike våre tenkemåter, må vi være i stand til å samtale om og diskutere den. Kritikerlaget mener at slike samtaler bør skje i det offentlige rommet og at man bør jobbe for at et mangfold av stemmer skal ha mulighet til å diskutere den.

Kritikk som størrelse i dag er nedprioritert i mediene. Kritikk har heller ikke vært en del av kulturpolitikken. Kritikken befinner seg dermed i et slags vakuum, mellom mediepolitikk og kunstpolitikk som fagfelt.

Vi ønsker at det tenkes større og mer demokratisk for å gjøre kunst til en viktigere del av samfunnsdebatten. Vi er sikre på at det vil gagne kulturpolitikken som helhet.

I 2016 bevilget kulturdepartementet en million til Norsk kulturråd som var øremerket til kritikk. Denne øremerkingen har ikke fortsatt.

Vi opplever at Kulturrådet har oppfattet at situasjonen for kritikk er prekær, og ser at kritikken er en sentral del av kretsløpet rundt kunsten. Samtidig har de gjennom de siste års bevilgninger lite økonomisk handlingsrom for denne typen satsninger.

Vi vil derfor be om at man igjen vil finne en avsetning til Kulturrådet, som skal gå til å styrke kritikken. I våre øyne ville det være logisk at 1 % av kulturfondets avsetning handlet om dette – en satsning på 9–10 millioner ville slett ikke være urimelig. Samtidig mener vi at en ekstra million ville ha en stor symbolsk betydning — som innledning på et arbeid for situasjonen, og vi ber om at Familie- og kulturkomiteen vurderer en slik prioritering i årets forhandlinger.

Ida Habbestad, leder Norsk kritikerlag